Свідоцтво на знак № 67864

державна лотерея; спорт прогноз; заробляй на футболі

67864

16.10.2006

30.01.2015

12.01.2015

12.01.2025

m200500103

12.01.2005

16.10.2006, бюл. № 10/2006

чорний; білий; салатовий;

Товариство з обмеженою відповідальністю «М.С.Л.»;
Вул. Шовковична, 50 А, м. Київ, 4, 01004 (UA)

Тіпігіна Н. В.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Юрімекс»;
Вул. Круглоуніверситетська, 2/1, кв. 18, м. Київ, 24, 01024 (UA)

 

Кл.16:

Папір, картон і вироби з них, що не належать до інших класів; друкована продукція; матеріали для книжкових оправ; фотографії; канцелярські товари; клеї на канцелярські та побутові потреби; товари для художників; пензлі; друкарські машинки та канцелярське обладдя (крім меблів); учбові матеріали і наочні посібники (крім апаратури); пластмасові матеріали для пакування (що не належать до інших класів); друкарські шрифти; друкарські кліше 

Кл.35:

Реклама; менеджмент у галузі бізнесу; адміністративна діяльність у галузі бізнесу; офісна служба; агентства комерційного інформування; вивчання ринку; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; ділове досліджування; досліджування ринкове; економічне прогнозування; імпортно-експортні агентства; машинописні роботи; наймання місця на реклами; наймання рекламних матеріалів; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; послуги рекламних агентств; готування рекламних смуг; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування; забезпечування обладдям виставок на комерційні потреби; наймання торговельних автоматів 

Кл.41:

Виховування; забезпечування учбового процесу; розваги; організація спортивних і культурно-освітницьких програм; наймання відеомагнітофонів; монтування відеострічок; наймання відеофільмів; створювання відеофільмів; влаштовування балів; влаштовування видовищ (послуги імпресаріо); влаштовування виставок (культурних і навчальних); влаштовування змагань (навчальних або дозвільних); влаштовування і проводіння з'їздів; влаштовування і проводіння конференцій; влаштовування і проводіння семінарів; влаштовування і проводіння симпозіумів; влаштовування конкурсів краси; влаштовування лотерей; влаштовування спортивних змагань; готування радіо- і телевізійних програм; дозвілля; забави; забезпечування приміщенням для дозвілля, ігор; послуги щодо ігор на гроші; наймання відеокамер; наймання кінопроекторів і приладдя; наймання кінофільмів; наймання радіо- і телевізійних приймачів; наймання фільмів; планування зустрічей (дозвільних); попереднє замовляння місць на видовища; презентації; публікування текстів, крім рекламних; створювання видовищ; створювання фільмів; відеознімання; редагування текстів 

Інші торговельні марки цього власника