Свідоцтво на знак № 127844

yapidoo

127844

25.08.2010

14.05.2020

m201007411

14.05.2010

25.08.2010, бюл. № 16/2010

Товариство з обмеженою відповідальністю "НОВІ ПРОДУКТИ";
Спортивна площа, 3, м. Київ, 01033 (UA)

Красовський Олександр Сергійович

ТОВ "Патентно-юридична фірма "АйПіКо" Красовський О.С.;
А/с 33, м. Київ, 03028 (UA)

 

Кл.38:

Зв'язок; абонентський телеграфний зв'язок; агентства новин (послуги агентств телеграфного і телефонного інформування); наймання (прокат) апаратури для посилання повідомин; викликання по радіо чи по телефону (послуги); інформування щодо далекого зв'язку (телекомунікації); надавання доступу до світової комп'ютерної мережі; електронна пошта; послуги щодо електронних оповіщальних дощок (телекомунікаційні послуги); надання телекомунікаційних каналів для замовляння товарів за телевізійною рекламою; наймання (прокат) апаратури для зв'язку (телекомунікації); зв'язок за допомогою волоконних оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; зв'язок телеграфний; зв'язок телефонний; кабельне телевізійне мовлення; комп'ютерне передавання повідомин і зображень; мовлення телевізійне; наймання (прокат) модемів; надавання доступу до баз даних; надавання часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; надання чатів (форумів для дискусій) в інтернеті; передавання телеграм; передавання факсимільне; посилання повідомин; посилання телеграм; послуги голосової пошти; радіомовлення; радіотелефонний зв'язок; супутниковий зв'язок; телеграфні послуги; послуги з телекомунікаційного маршрутування та з'єднування; надавання телекомунікаційного зв'язку із світовою комп'ютерною мережею; послуги щодо телеконференцій; наймання (прокат) телефонів; телефонні послуги; наймання (прокат) факсимільної апаратури 

Інші торговельні марки цього власника