Стан діловодства (на сайті Укрпатенту)

Заявка на знак № m201810486

liki 24

m201810486

03.05.2018

Авринський Антон Вікторович;
 (UA)

 

Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій; адміністративна допомога щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; адміністративне обробляння замовлень на купівлю, в тому числі послуги з прийняття замовлень товарів за телефоном чи за допомогою мережі Інтернет; адміністрування програм лояльності для клієнтів; аналізування собівартості; аналітичні інформаційні послуги на комерційні або рекламні потреби; аудит підприємницької діяльності; аудит фінансовий; веб-індексування на комерційні або рекламні потреби; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; виписування рахунків; готування платіжних документів; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога покупцям у виборі та придбанні різноманітних товарів, в тому числі товарів медичного призначення, фармацевтичних, гомеопатичних і вітамінних препаратів, ліків, лікувальної косметики, дієтичних добавок, товарів для краси та здоров'я; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання інформації з більшості аптек до баз даних єдиної інформаційної IT-системи щодо наявності лікарських препаратів і медичних товарів та їх вартості; інформування щодо підприємницької діяльності; керування діяльністю служб доставки та кур'єрських служб; керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; комерційне інформування та поради для споживачів у виборі товарів і послуг; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; маркетинг; маркетинг у рамках робіт з видання програмного забезпечення; маркетинг цільовий; маркетингові досліджування; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; надавання консультаційних послуг щодо збирання та упорядковування (систематизування) інформації до комп'ютерних баз даних та інформаційних ресурсів; обробляння текстів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання та ведення даних на он-лайн-платформі; оновлювання та ведення інформації в реєстрах; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; організовування і проведення різноманітних заходів, акцій, кампаній, піар-акцій, медіа-акцій, промо-акцій, опитувань і презентацій на комерційні або рекламні потреби; послуги агентств комерційного інформування; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги з імпорту-експорту різноманітних товарів; послуги з комерційного посередництва; послуги з конкурентного розвідування ринку; послуги з порівнювання цін; послуги з розвідування ринку; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги щодо оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарів медичного призначення; послуги щодо роздрібного продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарів медичного призначення; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; реєстрування письмових повідомлень та даних; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; різноманітних товарів (крім їх транспортування),; яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари в місцях спеціалізованого продажу,; аптечній мережі,; інтернет-магазинах та інтернет-аптеках або за допомогою електронних засобів; розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах рекламної інформації щодо різноманітних товарів та переліку надаваних послуг,; що дозволяє покупцям зручно оглядати,; замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; розслідування у сфері підприємницької діяльності; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; сприяння продажам для інших; створювання програм щодо замовляння товарів через телерекламу або рекламу в режимі он-лайн; створювання рекламних фільмів та презентацій; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності; 

Кл.39:

Перевезення; пакування і зберігання товарів; влаштовування подорожей; автомобільне перевезення; брокерські послуги з фрахтування; доставляння повідомлень; доставляння посилок; доставляння товарів; доставляння товарів поштою на замовлення; доставляння товарів медичного призначення, ліків, фармацевтичних, гомеопатичних і вітамінних препаратів, лікувальної косметики, дієтичних добавок, товарів для краси та здоров'я; забезпечування інформацією щодо доставляння товарів; зберігання на складах; зберігання; інформування про рух транспорту; інформування щодо зберігання; інформування щодо перевезення; логістика транспортна; логістика складська; обгортання товарів; орендування місць для зберігання товарів; орендування складів; перепакування товарів; перевезення броньованими автомобілями; попереднє замовляння транспортних засобів; посередницькі послуги у перевезенні; послуги довідково-консультаційної служби з питань перевезень та доставляння товарів; послуги кур'єрів (доставляння повідомлень або товарів); послуги служб доставки; прокат контейнерів для зберігання; прокат холодильників; термінове доставляння товарів медичного призначення, ліків і фармацевтичних препаратів по Україні та за її межами;