Стан діловодства (на сайті Укрпатенту)

Заявка на знак № m201808756

#ukraine house davos

m201808756

12.04.2018

жовтий; синій; світло-синій; рожевий; червоний; зелений; чорний;

Громадська спілка «Українська асоціація венчурного та приватного капіталу»;
 (UA)

 

Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій; адміністративна допомога щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аналітичні інформаційні послуги на комерційні або рекламні потреби; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; визначання громадської думки; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; досліджування і прогнозування ринків товарів і послуг; економічне прогнозування; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; інформування щодо підприємницької діяльності; комерційне інформування та поради для споживачів у виборі товарів і послуг; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; маркетинг; маркетинг цільовий; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання рекламних текстів; обробляння і розміщування рекламно-інформаційних матеріалів; оновлювання рекламних матеріалів; організовування виставок і ярмарків на комерційні або рекламні потреби; організовування динамічних дискусійних хабів на комерційні або рекламні потреби; організовування і проведення різноманітних заходів, акцій, піар-акцій, промо-акцій, медіа-акцій, вікторин, форумів і презентацій на комерційні або рекламні потреби; організовування і проведення різноманітних професійних заходів на комерційні або рекламні потреби в рамках проведення міжнародних форумів,; в тому числі: конференцій,; семінарів,; дискусійних панелей,; брифінгів для преси,; прес-конференцій,; тематичних круглих столів,; ділових зустрічей,; майстер-класів,; опитувань,; конкурсів,; презентацій фірм; орендування рекламного місця; оцінювання підприємницької діяльності; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги агентств комерційного інформування; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги з комерційного посередництва; послуги з конкурентного розвідування ринку; послуги з порівнювання цін; послуги з розвідування ринку; послуги щодо зв'язків з громадськістю; пошук спонсорів; публікування рекламних текстів; реєстрування письмових повідомлень та даних; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг,; що дозволяє усім зацікавленим особам зручно замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про надавані послуги; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; сприяння продажам для інших; створювання рекламних фільмів, роликів та презентацій; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності; 

Кл.41:

Освіта; забезпечування навчання; розважальні послуги; влаштовування спортивних і культурних заходів; відеознімання і фотографування різноманітних заходів; відеознімання; влаштовування і проведення з'їздів, конференцій, конгресів, колоквіумів, форумів, лекцій, дискусій, симпозіумів, семінарів; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі он-лайн; інформування щодо навчання, освіти, спорту, історії, культури, проблем і подій сьогодення; інформування щодо проведення з'їздів, конференцій, семінарів, форумів, дискусій; написання текстів; організовування і проведення виставок на культурні або освітні потреби; організовування і проведення брифінгів для преси, прес-конференцій, інтерв'ю, прийомів, крім забезпечування їжею та напоями; організовування і проведення динамічних дискусійних хабів, крім рекламних; організовування і проведення різноманітних професійних заходів, крім рекламних,; в рамках проведення міжнародних форумів,; в тому числі: семінарів і конференцій,; дискусійних панелей,; тематичних круглих столів,; майстер-класів,; опитувань,; інтерв'ю,; конкурсів і презентацій; послуги з макетування, крім призначених на рекламні потреби; послуги з телекоментування, радіокоментування та коментування в мережі Інтернет різноманітних подій; послуги перекладачів; послуги репортерів; послуги фоторепортерів; проведення майстер-класів; публікування електронних книжок та журналів у режимі он-лайн; публікування книжок; публікування текстів, крім рекламних; публікування збірок доповідей, каталогів, хронік, буклетів, тощо за результатами проведених заходів у рамках міжнародних форумів, крім рекламних; створювання видовищ; створювання фільмів, крім рекламних; фотографування;