Стан діловодства (на сайті Укрпатенту)

Заявка на знак № m201830294

д; developer it systems

m201830294

21.12.2018

Воєводін Олександр Сергійович;
 (UA)

Грепан Дмитро Сергійович;
 (UA)

Шубін Михайло Олександрович;
 (UA)

 

Кл.9:

Графічні зображення для мобільних телефонів завантажні; комп'ютерне апаратне забезпечення; комп'ютерне програмне забезпечення записане; комп'ютерні програми [завантажне програмне забезпечення]; комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування записані; комп'ютерні програмні платформи, записані або завантажні; прикладні програми комп'ютерного програмного забезпечення завантажні; файли зображувальні завантажні; файли музичні завантажні; 

Кл.42:

Аналізування комп'ютерної системи; аутсорсингові послуги у сфері інформаційних технологій; відновлювання комп'ютерних даних; дистанційне резервне копіювання даних; досліджування і розробляння нових товарів для інших; дублювання комп'ютерних програм; електронне зберігання даних; забезпечування інформацією з комп'ютерних технологій та програмування за допомогою веб-сайтів; забезпечування пошуковими засобами для Інтернету; засівання хмар; інжиніринг; інсталювання комп'ютерного програмного забезпечення; комп'ютерне програмування; конвертування даних або документів з фізичних носіїв на електронні; конвертування даних і комп'ютерних програм, крім фізичною; перетворювання консультування з комп'ютерних технологій; консультування з телекомунікаційних технологій; консультування щодо безпеки в мережі Інтернет; консультування щодо безпеки даних; консультування щодо інформаційних технологій [IT]; консультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення; консультування щодо комп'ютерної безпеки; консультування щодо проектування та розробляння комп'ютерного апаратного забезпечення; консультування щодо розробляння веб-сайтів; моніторинг комп'ютерних систем для виявляння поломок; моніторинг комп'ютерних систем за допомогою віддаленого доступу; обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення; оновлювання комп'ютерного програмного забезпечення платформа як послуга [PaaS]; послуги з шифрування даних; програмне забезпечення як послуга [SaaS]; проектування комп'ютерного програмного забезпечення; прокат веб-серверів; прокат комп'ютерного програмного забезпечення; промисловий дизайн; розміщування комп'ютерних сайтів [веб-сайтів]; розробляння комп'ютерних систем; розробляння програмного забезпечення в рамках робіт з видання програмного забезпечення; створювання та обслуговування веб-сайтів для інших; створювання та розробляння індексів інформації на основі веб-сайтів для інших [послуги у сфері інформаційних технологій]; хмарне обчислювання даних; хостинг серверів; художнє оформляння [промисловий дизайн]; художній дизайн; 

Інші торговельні марки цього власника