Стан діловодства (на сайті Укрпатенту)

Заявка на знак № m201822278

purple wave

m201822278

24.09.2018

32821; 16.05.2018; AD

ФІЛІП МОРРІС ПРОДАКТС С.А. (PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.);
 (CH)

 

Кл.34:

Вапоризатори дротові до електронних сигарет та електронних курильних пристроїв; тютюн, необроблений чи оброблений; тютюнові вироби, включаючи: сигари, сигарети, сигарили, тютюн для самостійного скручування сигарет, люльковий тютюн, жуйний тютюн, тютюн для нюхання, кретек; снус; замінники тютюну, не на медичні потреби; курильне приладдя, включаючи: сигаретний папір, сигаретні гільзи, сигаретні фільтри, вмістини на тютюнові вироби, портсигари та попільниці, курильні люльки, кишенькові пристрої для скручування сигарет, запальнички; сірники; тютюнові палички, тютюнові вироби, призначені для підігрівання, електронні пристрої та їх частини, призначені для нагрівання сигарет або тютюну з метою вивільнення аерозолю з вмістом нікотину для інгаляцій; нікотинові розчини для використання в електронних сигаретах; електронні курильні пристрої; сигарети електронні; електронні сигарети, призначені для використання як замінники звичайних сигарет; електронні пристрої для інгаляцій аерозолем, що містить нікотин; вапоризатори для курців, для випарювання тютюнових виробів та замінників тютюну; курильне приладдя до електронних сигарет; частини і деталі до вищезазначених товарів 34 класу; пристрої для гасіння сигарет, сигар та тютюнових паличок; портсигари для електронних перезарядних сигарет.* Редакція заявника:Wired vaporizer for electronic cigarettes and electronic smoking devices; tobacco, raw or manufactured; tobacco products, including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not for medical purposes); smokers' articles, including cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches; tobacco sticks, tobacco products for the purpose of being heated, electronic devices and their parts for the purpose of heating cigarettes or tobacco in order to release nicotine-containing aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for use in electronic cigarettes; electronic smoking devices; electronic cigarettes; electronic cigarettes as substitute for traditional cigarettes; electronic devices for the inhalation of nicotine containing aerosol; oral vaporising devices for smokers, tobacco products and tobacco substitutes; smoker's articles for electronic cigarettes; parts and fittings for the aforesaid products included in class 34 devices for extinguishing heated cigarettes and cigars as well as heated tobacco sticks; electronic rechargeable cigarette cases; 

Інші торговельні марки цього власника