Стан діловодства (на сайті Укрпатенту)

Заявка на знак № m201727756

mono pay; monopay

m201727756

08.12.2017

синій; червоний; бузковий; сірий;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДЕМІО»;
 (UA)

 

Кл.36:

Страхування; фінансові операції; кредитно-грошові операції; операції з нерухомим майном; аналізування фінансове; аутсорсингові послуги щодо фінансових операцій; банківські послуги; брокерські послуги на фондовому ринку; брокерські послуги щодо акцій та облігацій; брокерські послуги щодо цінних паперів; брокерські послуги; взаємні безготівкові (клірингові) розрахунки за допомогою мобільних телефонів, смартфонів, портативних пристроїв; випускання кредитних карток; випускання цінних паперів; вкладання коштів; влаштовування фінансування для об'єктів будівництва; послуги щодо внутрішніх та міжнародних платежів; дистанційне банківське обслуговування; довірче керування фінансовими активами; дорадчі послуги щодо заборгованості; електронне переказування коштів, в тому числі за допомогою мобільних телефонів, смартфонів, портативних пристроїв; електронне переказування коштів за різноманітні товари та послуги з використанням мобільних телефонів, смартфонів, портативних пристроїв; електронне переказування коштів за комунальні послуги, мобільний зв'язок, послуги таксі, послуги інтернет-провайдерів, кабельне телебачення, погашення кредитів, послуги доставки товарів тощо; забезпечування фінансовою інформацією за допомогою веб-сайтів; зберігання у сейфах; зберігання цінностей; збирання коштів на благодійність; збирання орендної плати; інвестиційно-банківські послуги; інвестиційне та проектне фінансування; інвестування капіталу; інформування про зміни біржового курсу, в тому числі за допомогою мобільних телефонів, смартфонів, портативних пристроїв; інформування і консультування щодо кредитно-грошових операцій; інформування і консультування щодо здійснювання електронних платежів і взаєморозрахунків; кліринг фінансовий; фінансові послуги клірингових установ; котирування біржове; надавання знижок іншим особам у закладах-учасниках, за умови використання членської картки; надавання позик (фінансування); надавання позик з розстроченням платежу; надавання поручительств; надавання послуг з фінансового лізингу; надавання послуг щодо здійснювання платежів та взаєморозрахунків, в тому числі в режимі он-лайн або за допомогою інформаційних технологій; надавання послуг стосовно фінансових та кредитно-грошових операцій щодо обслуговування мобільних платежів; надавання послуг щодо отримання кредитів; надавання послуг стосовно фінансових та кредитно-грошових операцій щодо прийому платежів (комунальні послуги,; мобільний зв'язок,; послуги інтернет-провайдерів,; кабельне телебачення,; погашення кредитів,; поповнення поточних і карточних рахунків тощо),; в тому числі за допомогою інформаційних технологій або в режимі он-лайн; надавання споживчих кредитів; надавання фінансових послуг в режимі он-лайн; надавання фінансових послуг щодо влаштовування сервісів з прийому та відправлення платежів; обмінювання грошей; обробляння платежів за дебетовими картками; обробляння платежів за кредитними картками; організовування збору коштів; оцінювання у сфері оподаткування; послуги взаємних фондів; послуги з надавання фінансових гарантій; послуги ощадних банків; фінансові послуги процесингових центрів,; в тому числі: щодо процесування транзакцій,; розрахунків між учасниками платіжної системи,; обробки клірингових файлів,; роботи термінальних пристроїв,; персоналізації платіжних карток,; розгляду оскаржених транзакцій емітента і еквайєра,; моніторингу шахрайських операцій з платіжними картками; послуги резервних фондів; послуги стосовно фінансових та кредитно-грошових операцій; факторингові операції; фінансове інформування; фінансове керування; фінансове керування виплатами з відшкодовування витрат для інших; фінансове консультування; фінансове оцінювання щодо страхування, банківських операцій, нерухомого майна; фінансове спонсорство; фінансові послуги щодо залучення інвестицій, в тому числі до новостворених бізнес-проектів; фінансові послуги з митної брокерської діяльності; фінансові послуги щодо купівлі товарів із розстроченням платежу; фінансові послуги щодо лізингу майна з правом його купівлі.; 

Інші торговельні марки цього власника