Свідоцтво на знак № 84638

brand care

84638

26.11.2007

13.12.2015

m200515456

13.12.2005

26.11.2007, бюл. № 19/2007

Перція Валентин Матвійович;
Вул. Ф. Пушиної, 8, кв. 233, м. Київ, 115, 03115 (UA)

Черепов Леонід Володимирович

Черепов Леонід Володимирович;
Вул. Герцена, 17-25, оф. 1, м. Київ, 50, 04050 (UA)

 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; всі послуги, що включені до 35 класу, в тому числі: агентства комерційного інформування; аналізування собівартості; аукціонний продаж; банерна реклама в мережі інтернет; послуги щодо брендінгу; досліджування брендів; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування виставок або ярмарків на комерційні або рекламні потреби, в тому числі в мережі інтернет; влаштовування і проводіння різноманітних рекламних акцій і компаній, опитувань, піар-акцій, промо-акцій, медіа-акцій, шоу; демонстрування товарів; ділове консультування; ділове розвідування; ділове експертне оцінювання; досліджування і прогнозування ринку товарів і послуг; ділове інформування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; допомога покупцям у виборі та придбанні товарів; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; імпортно-експортні агентства; консультування і поради щодо налагоджування і керування справами; консультування фахове щодо підприємництва; консалтингові послуги; консультування щодо штату працівників; комплектування штату працівників; консультування щодо брендінгу; консультування щодо бухгалтерського обліку; маркетингові послуги; маркетингові досліджування щодо брендінгу; менеджмент у сфері бізнесу; наймання (прокат) рекламних матеріалів; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; перенаймання приміщень; перевіряння рахунків (аудит); послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо просування і розкручування торговельних марок; послуги щодо перепозиціювання або репозиціювання бренда; проводіння опитування споживачів щодо сприйняття ними торговельних марок; професійні послуги щодо безпосередньої допомоги у керуванні та роботі торговельних підприємств; публікування рекламних текстів, що сприяють просуванню брендів; радіорекламування; реклама поштою; рекламування через комп'ютерну мережу; розповсюджування зразків; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо переліку надаваних послуг; яке дозволяє споживачам зручно замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті; а також отримувати необхідну інформацію щодо надаваних послуг; складання звітів про стан рахунків; складання податкових декларацій; сприяння продажеві (посередництво); статистичне інформування; телевізійне рекламування; упорядковування та систематизування інформації комп'ютерних баз даних; фотореклама; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах (для інших) 

Кл.41:

Освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштовування спортивних і культурних заходів; всі послуги, що включені до 41 класу, в тому числі: влаштовування і проводіння виставок (культурних і навчальних), в тому числі в мережі інтернет; влаштовування і проводіння фотовиставок, в тому числі в мережі інтернет; видавання книжок (видавництва); видавничі послуги; влаштовування і проводіння з'їздів, конференцій, конгресів, колоквіумів, форумів, лекцій, диспутів, тренінгів, семінарів і симпозіумів; влаштовування і проводіння презентацій, концертів, свят, балів, вечірок, благодійних акцій, конкурсів, фестивалів, розважальних шоу, ювілеїв, урочистостей; влаштовування лотерей; влаштовування видовищ (послуги імпресаріо); влаштовування і проводіння змагань (спортивних, навчальних або дозвільних); готування радіо- і телевізійних передач; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; дозвілля; забави; заочні курси; записування на відеоплівки; знімання відеокліпів і відеороликів; інформування щодо навчання, дозвілля, розваг; майстер-класи; монтування відеострічок; навчання індивідуальне; навчання професійне; навчання практичне; надавання незавантажних мережних електронних публікацій; наймання (прокат) видовищних декорацій; наймання (прокат) відеофільмів; облаштовування дозвілля; орієнтування професійне (поради щодо освіти і навчання); підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації робітників і спеціалістів; планування зустрічей (дозвільних); попереднє замовляння місць на видовища; послуги перекладачів; послуги сценаристів; послуги фотостудій; послуги щодо цифрового зображання; проводіння культурно-масових, музичних, інформаційно-освітніх і розважальних заходів; публікування текстів, крім рекламних; публікування електронних видань, газет та журналів в комп'ютерних мережах; розважання (послуги артистів); служба новин; створювання видовищ; телевізійні і радіопередачі музичні, навчальні, інформаційно-освітні та розважальні; теоретичне навчання і практичний тренінг; фотографування; фоторепортажі 

Кл.42:

Науково-технологічні та проектно-дослідницькі послуги; послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп'ютерної техніки і програмного статку; правничі послуги; всі послуги, що включені до 42 класу, в тому числі: вивчання технічних проектів; встановлювання і технічне супроводжування комп'ютерних програм; веб-дизайн; відеодизайн; графічний дизайн; дизайнерські послуги; дизайн в оформлянні інтер'єру; дизайн друкованої (поліграфічної) продукції; дизайн іміджевої продукції; дизайн пакування (послуги); дизайн промисловий; забезпечування охорони авторських прав; комплексне правове супроводжування господарської діяльності; консультування щодо інтелектуальної власності; консультування юридичне; образотворче оформляння; обслуговування та створювання веб-сторінок і веб-сайтів для інших; послуги щодо наглядання за інтелектуальною власністю; послуги щодо судового процесу; послуги адвокатів; послуги експертів; послуги художників; пошуки і розробляння нових товарів; послуги дизайнерів щодо розробляння корпоративного стилю компаній, фірмового стилю, нових торговельних марок, брендів, логотипів, шрифту, кольорової гамми; правниче досліджування; послуги щодо складання, експертизи і правового супроводжування договорів і контрактів; розміщування і підтримка комп'ютерних веб-сайтів і веб-сторінок; стилізований промисловий дизайн 

Інші торговельні марки цього власника