Свідоцтво на знак № 152503

kiev arbitration days: think big!

152503

27.02.2012

14.12.2021

m201120043

14.12.2011

27.02.2012, бюл. № 4/2012

без зазначення кольорів;

Назарова Ірина Володимирівна;
Вул. Академіка Глушкова, 43, кв. 67, м. Київ, 03187 (UA)

Назарова Ірина Володимирівна;
Вул. Воровського, 4, м. Київ, 04053 (UA)

 

Кл.16:

Авторучки; альбоми; альманахи; білети (квитки); бланки, формуляри; блокноти для креслення; блокноти письмові; брошури; буклети; вивіски, таблички паперові або картонні; видання друкові (друковані); вимпели паперові; відривні календарі; вітальні листівки; газети; графічні зображення; графічні роботи друкові (друковані); папки (теки) на документи (канцелярські товари); друкарська продукція; етикетки (налички), крім тканинних; журнали (часописи) (періодичні видання); закладки книжкові; записники; записники канцелярські; затискачі для ручок; зошити для малювання; зошити для писання або креслення; інформаційні бюлетені; календарі; календарі-довідники; канцелярське обладдя, крім меблів, і приладдя; канцелярські дірявники (перфоратори); канцелярські товари; скриньки на канцелярські товари; картинки (малюнки); картки; картотеки канцелярські; каталоги; книги (книжки); книги головні; книги записів; конверти канцелярські; пакети паперові; мішки (конверти, торбинки) паперові або пластмасові для пакування; музичні вітальні листівки; навчальні матеріали, крім приладів, апаратів; наклейки канцелярські; олівці; гострильні пристрої електричні чи неелектричні для олівців; тримачі для олівців; олівці автоматичні; олівці грифельні; папір на опаковання; папки (теки) на папери; пенали; пера канцелярські; пера письмові; пера письмові золоті; періодичні видання друкові (друковані); печатки; письмове приладдя; письмове приладдя (набори); письмовий папір; письмові інструменти; письмові набори канцелярські; підставки для ручок і олівців; підставки для фотографій; підставки під штампи, печатки; підстилки настільні паперові; плакати; плани; поштові листівки; поштові марки; прапорці паперові; проспекти рекламні; рушники паперові; скобозшивальні пристрої канцелярські; скорозшиви (скороскріпи) (на папери); фотогравюри; фотографії; чорнило; штампи 

Кл.35:

Агентства комерційного інформування; аналізування собівартості; аукціонний продаж; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; передплачування газет (посередництво); ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; множення документів; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; послуги щодо зв'язків з громадськістю; складання звітів про стан рахунків; розповсюджування зразків; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; комплектування штату працівників; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; обробляння текстів; послуги щодо огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; перевіряння рахунків (аудит); перенаймання приміщень; готування платіжних документів; складання податкових декларацій; послуги секретарів; послуги стенографістів; служби працевлаштовування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання афіш, об'яв; розміщування об'яв поза приміщеннями; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); статистичне інформування; телевізійне рекламування; фотокопіювання; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших 

Кл.41:

Атестування (освіта); видавання книжок із бібліотек; послуги перемісних бібліотек; видавання книжок (видавництва); створювання видовищ; викладання; презентації вистав; влаштовування виставок (культурних і навчальних); виховування; інформування щодо виховування; влаштовування балів; влаштовування видовищ (послуги імпресаріо); влаштовування змагань (навчальних або дозвільних); влаштовування і проводіння навчання на практичних семінарах; влаштовування і проводіння з'їздів; влаштовування і проводіння колоквіумів; влаштовування і проводіння конференцій; влаштовування і проводіння семінарів; влаштовування і проводіння симпозіумів; влаштовування конкурсів краси; влаштовування лотерей; готування радіо- і телевізійних програм; дозвілля (забави, розваги); заочні курси; навчання, зокрема індивідуальне; навчання практичне; надавання незавантажних мережних електронних публікацій; служба новин; освіта; послуги перекладачів; публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах; публікування текстів, крім рекламних; фотографування; фоторепортажі; послуги щодо цифрового зображання 

Інші торговельні марки цього власника