Стан діловодства (на сайті Укрпатенту)

Заявка на знак № m201825415

шляху до перемоги; ми-на великому шляху; щоб весь світ знав: українське-значить, найкраще; та де б ми не були, ми скрізь доводимо свою силу, щоб одного дня стати абсолютним чемпіоном; наш шлях проходить через весь світ

m201825415

30.10.2018

Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО «АІТІ»;
 (UA)

 

Кл.35:

Наймання рекламного часу на засобах інформування; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламні агентства; рекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; створювання рекламних фільмів; телевізійне рекламування; 

Інші торговельні марки цього власника