Свідоцтво на знак № 251076

new applied now

251076

10.12.2018

07.02.2027

m201702245

07.02.2017

10.12.2018, бюл. № 23/2018

015834252; 15.09.2016; EM

Аксенчер Глобал Солюшнс Лімітед;
З Гранд Канал Плаза, Гранд Канал Стріт Аппер, Дублін 4, Ірландія (IE)

ТОВ "ІВП Група", Кістерський Кирило Арсенійович (№ 207)

ТОВ «ІВП Група», Кістерський Кирило Арсенійович;
А/с 87, м. Київ, 01135 (UA)

 

Кл.9:

Комп'ютерне програмне забезпечення, а саме програмне забезпечення в сфері фрахту і логістики для оптимізації вантажомісткості транспортних засобів та обслуговування замовника; комп'ютерне програмне забезпечення, а саме програмне забезпечення для адміністрування баз даних та дотримання нормативних актів в сфері охорони здоров'я та комунальних послуг; комп'ютерне програмне забезпечення, а саме програмне забезпечення в сфері управління кадровими ресурсами для зберігання, збору і обробки даних; комп'ютерне програмне забезпечення, а саме програмне забезпечення для об'єднаних центрів реалізації для стимулювання продажу, роздрібного продажу, контролю поставок магазинів та обслуговування клієнтів; комп'ютерне програмне забезпечення, а саме програмне забезпечення для роботи з цифровими відеоданими для розподілу відеосигналів; комп'ютерне програмне забезпечення,; а саме програмне забезпечення в сфері пожиттєвого та пенсійного страхування,; для розробляння нових продуктів компаній та послуг зі страхування для ведення договорів страхування,; в тому числі обробляння претензій та виплат; комп'ютерне програмне забезпечення, а саме програмне забезпечення в сфері іпотечного кредитування для видачі кредитів; комп'ютерне програмне забезпечення, а саме програмне забезпечення в сфері страхування майна і страхування від нещасних випадків для адміністрування договорів страхування, заяв на отримання страхової суми, білінгу у страхуванні; комп'ютерне програмне забезпечення, а саме програмне забезпечення для перенесення даних в сферах активності злиттів і аутсорсингу виробничої діяльності; комп'ютерне програмне забезпечення,; а саме програмне забезпечення для бізнес-аналізування та адміністрування баз даних,; що стосуються соціальних мереж,; маркетингу,; мерчендайзингу,; обслуговування клієнтів,; роботи веб-сайтів,; оптимізації інформаційно-пошукових систем,; фінансових послуг,; інформаційного обміну,; технологій мобільного зв'язку,; роздрібної торгівлі споживчими товарами,; розробляння програм знижок для постійних клієнтів,; серійного виробництва товарів та страхування 

Кл.35:

Управління бізнес-процесами і бізнес-консультування; послуги консалтингових компаній у сфері маркетингу; послуги з аутсорсингу у сфері підприємницької діяльності; менеджмент проектів, пов'язаний з керуванням підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; консультування в сфері підприємницької діяльності щодо бізнес-інновацій, керування підприємницькою діяльністю, управління бізнес-процесами, комерційної активності та продажу; консультування в сфері підприємницької діяльності щодо управління організаційними змінами,; закупівель,; ланцюжків постачання та інвентаризації,; людських ресурсів,; планування перетворень, орієнтованих на клієнта,; міжнародних стратегій розвитку,; які формують партнерські відносини з державним і приватним секторами,; визначення можливостей управління підприємством,; управління ризиками підприємства,; корпоративного розвитку,; сфокусованого на цінностях і реалізації компанії,; бізнес-злиттях і поглинананнях,; а також економічних,; екологічних та соціальних корпоративних практиках; консультування в сфері підприємницької діяльності щодо обслуговування клієнтів,; управління взаємовідносинами з клієнтами,; маркетингу,; управління контентом,; електронної комерції,; соціальних медіа,; управління брендами,; збуту товарів,; програм знижок для постійних клієнтів,; роздрібної торгівлі,; моди,; засобів масової інформації,; розваг,; некомерційної діяльності,; банківських послуг,; фінансування,; охорони здоров'я,; управління охороною здоров'я,; торгівлі; консультування з керування підприємницькою діяльністю і послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності) для клієнтів,; що працюють в автомобільній,; промисловій сферах,; в сферах інфраструктури міста,; подорожування,; банківській сфері,; в сфері ринку капіталів,; в сфері хімічної промисловості,; інформаційного обміну,; споживчих товарів,; електроніки,; технологій,; енергетики,; фінансових послуг,; охорони здоров'я,; страхування,; засобів масової інформації та розваг,; гірничодобувної промисловості,; в сфері надавання комунальних послуг та здійснення державних операцій і комунальних платежів; оцінювання підприємницької діяльності, а саме аналізування собівартості 

Кл.36:

Фінансове консультування щодо фінансового планування з метою формування бюджету; фінансове консультування для клієнтів,; що працюють в автомобільній,; промисловій сферах,; в сферах інфраструктури міста,; подорожування,; банківській сфері,; в сфері ринку капіталів,; в сферах хімічної промисловості,; інформаційного обміну,; споживчих товарів,; електроніки,; технологій,; енергетики,; фінансових послуг,; охорони здоров'я,; страхування,; засобів масової інформації та розваг,; гірничодобувної промисловості,; в сфері надавання комунальних послуг та здійснення державних операцій і комунальних платежів 

Кл.37:

Послуги з встановлювання, технічного обслуговування та ремонтування систем комп'ютерного обладнання, обладнання для комп'ютерних мереж та комп'ютерного апаратного забезпечення 

Кл.41:

Навчання, в тому числі: проведення курсів, семінарів, майстер-класів та уроків в області розробляння і використання комп'ютерного програмного забезпечення, в сфері бізнесу та підприємницької діяльності, з розповсюдженням відповідних навчальних матеріалів 

Кл.42:

Консультування щодо інформаційних технологій,; досліджування та інформування щодо інформаційних технологій,; інфраструктури інформаційних технологій,; безпеки інформаційних технологій,; аналізу даних в сфері інформаційних технологій,; хмарного обчислювання даних,; рішень в області хмарних обчислень з використанням інфраструктури приватних і публічних хмар,; безпеки хмарного обчислювання даних,; електронного зберігання інформації і даних,; архітектури центру обробки даних,; управління даними,; комп'ютерних мереж,; аналітики в сфері інформаційних технологій,; розробляння інтернет-сайтів,; розробляння мобільних додатків,; розробляння комп'ютерного програмного забезпечення; консультування щодо інформаційних технологій; досліджування та інформування щодо програмних додатків,; комп'ютерного програмного забезпечення і комп'ютерних систем,; стратегій розвитку комп'ютерних систем,; розробляння комп'ютерних систем,; в тому числі для оптимізації інформаційно-пошукових систем,; цифрових стратегій (digital-стратегій),; використання комп'ютерів,; безпеки комп'ютерів і мереж,; для застосування на підприємствах для узгодження бізнес-процесів і стратегій з технологічними рішеннями і програмним забезпеченням з відкритим вихідним кодом; консультування,; досліджування та інформування щодо інформаційних технологій,; які використовуються для трансформації робочого місця,; а саме: для стандартизації пристроїв співробітників,; модернізації і переходу до нових систем і програмного статку,; та щодо прийняття і впровадження нових технологій,; програмного забезпечення та пристроїв; проектування і розробляння незавантажного програмного забезпечення для соціальних мереж,; маркетингу,; мерчендайзингу,; обслуговування клієнтів,; роботи веб-сайтів,; оптимізації інформаційно-пошукових систем,; фінансових послуг,; інформаційного обміну,; мобільного зв'язку,; роздрібної торгівлі,; в тому числі споживчими товарами,; впровадження програм знижок для постійних клієнтів,; серійного виробництва товарів та страхування; обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення, а саме діагностування з метою виявлення та усунення несправностей, в тому числі обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення під час експлуатації та обслуговування комп'ютерних систем; платформа як послуга (PaaS) з використанням комп'ютерних програмних платформ для бізнес-аналітики та керування базами даних в сфері електронної комерції та цифрових засобів масової інформації; надавання незавантажного програмного забезпечення з використанням хмарних технологій для застосування в бізнес-аналітиці та управлінні базами даних для соціальних мереж,; маркетингу,; мерчендайзингу,; обслуговування клієнтів,; роботи веб-сайтів,; оптимізації інформаційно-пошукових систем,; фінансових послуг,; інформаційного обміну,; мобільного зв'язку,; роздрібної торгівлі,; в тому числі споживчими товарами,; впровадження програм знижок для постійних клієнтів,; серійного виробництва товарів та страхування; обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення,; а саме діагностування з метою виявлення і усунення несправностей,; в тому числі обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення в сфері інформаційних технологій,; в тому числі: щодо інфраструктури інформаційних технологій,; безпеки інформаційних технологій,; аналізу даних,; хмарного обчислювання даних,; рішень в області хмарних обчислень з використанням інфраструктури приватних і публічних хмар,; безпеки хмарного обчислювання даних,; зберігання інформації і даних,; архітектури центру обробки даних,; управління даними; проектування і розробляння інфраструктури інформаційних технологій, систем безпеки для середовища хмарного обчислювання даних і комп'ютерних мереж; надавання віртуальних комп'ютерних систем і віртуального комп'ютерного середовища за допомогою хмарного обчислювання даних; послуги в сфері інформаційних технологій щодо інтеграції комп'ютерних систем; керування прикладними програмами, а саме: обслуговування, технічна підтримка у вигляді виявлення та усунення несправностей, проектування, оптимізація, модернізація і розробка прикладних програм для третіх осіб; проектування, тестування, розробляння та обслуговування прикладних програм, комп'ютерного програмного забезпечення і комп'ютерних систем на замовлення; послуги щодо комп'ютерів, а саме проектування і розробляння архітектури комп'ютерних баз даних та архітектури прикладних програм комп'ютерів; обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення, прикладних програм, програмних платформ і міжплатформного програмного забезпечення та надавання технологічних консультацій щодо впровадження та керування даними продуктами; надавання незавантажного програмного забезпечення для роботи в хмарному середовищі в сфері фрахту та логістики для оптимізації вантажомісткості транспортних засобів і обслуговування замовника; надавання незавантажного програмного забезпечення для роботи в хмарному середовищі для адміністрування баз даних та дотримання нормативних актів в сфері охорони здоров'я та комунальних послуг; надавання незавантажного програмного забезпечення для роботи в хмарному середовищі в сфері управління кадровими ресурсами для зберігання, збору та обробки даних; надавання незавантажного програмного забезпечення для роботи в хмарному середовищі для об'єднаних центрів реалізації для стимулювання продажу, роздрібного продажу, контролю поставок магазинів та обслуговування клієнтів; надавання незавантажного програмного забезпечення для роботи в хмарному середовищі для роботи з цифровими відеоданими для розподілу відеосигналів; надавання незавантажного програмного забезпечення для роботи в хмарному середовищі в сфері пожиттєвого та пенсійного страхування,; для розробляння нових продуктів компаній та послуг зі страхування для ведення договорів страхування,; в тому числі претензій та виплат; надавання незавантажного програмного забезпечення для роботи в хмарному середовищі в сфері іпотечного кредитування для видачі кредитів; надавання незавантажного програмного забезпечення для роботи в хмарному середовищі в сфері страхування майна і страхування від нещасних випадків для адміністрування договорів страхування, заяв на отримання страхової суми, білінга страхування; надавання незавантажного програмного забезпечення для роботи в хмарному середовищі для перенесення даних в сферах активності злиттів і аутсорсингу виробничої діяльності; наукові досліджування