Свідоцтво на знак № 235123

а-банк

235123

11.12.2017

25.04.2026

m201609057

25.04.2016

11.12.2017, бюл. № 23/2017

зелений; білий;

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦЕНТ-БАНК»;
Вул. Батумська, 11, м. Дніпро, 49074 (UA)

Бабенко Олександр Леонідович, ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», Центр ІВ

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», Центр ІВ, Бабенко О. Л.;
Вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094 (UA)

 

Кл.35:

Послуги агентств комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; готування платіжних документів; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; послуги імпортно-експортних агентств; інвойсування; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; комп'ютеризоване ведення справ; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); консультування щодо керування справами; консультування щодо налагоджування справ; маркетинг; надавання ділової інформації за допомогою веб-сайтів; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) торговельних стендів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; поради щодо налагоджування і керування справами; послуги з порівнювання цін; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги щодо комерційного посередництва; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; рекламування; рекламування з використанням плати за клацання; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; складання звітів про стан рахунків; складання податкових декларацій; сприяння продажам (посередництво); створювання рекламних фільмів; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; фахове консультування щодо підприємництва; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших. 

Кл.36:

Аналізування фінансове; банківські операції; брокерські послуги на фондовому ринку; послуги колекторських агентств; клірингові (взаємні безготівкові) розрахунки; послуги фондів взаємодопомоги; визначання вартості ремонту (фінансове оцінювання); випускання дорожніх чеків; випускання цінних паперів; вкладання коштів; обробляння платежів за дебетовими картками; дистанційне банківське обслуговування; фінансове спонсорство; фінансові послуги з еквайрингу; зберігання цінностей; збирання коштів до добродійного фонду; збирання наймової плати; збирання грошових пожертв; інформування про зміни біржового курсу; фінансове інформування; фінансове керування; фінансове консультування; консультування щодо фінансової заборгованості; консультування щодо страхування; кредитування під заставу; випускання кредитних карток; обробляння платежів за кредитними картками; випускання спеціальних платіжних засобів, у тому числі платіжних карток і мобільного платіжного інструменту; випускання електронних грошей; фінансові послуги щодо ліквідування фірм; надавання позики на виплат (в кредит); наймання (орендування) на виплат (в кредит); обмінювання грошей; оцінювання коштовностей; оцінювання нерухомого майна; фінансове оцінювання щодо страхування, банківських операцій, нерухомого майна; послуги ощадних банків; послуги резервних фондів; послуги щодо пенсійних виплат; перевіряння дійсності чеків; електронне переказування коштів; підзаставні банківські позики; надавання фінансових позик; надавання фінансової інформації за допомогою веб-сайтів; податкове експертування; послуги позикових агентств; позичання під заставу; надавання поручительств; факторингові операції; посередництво біржове; зберігання у сейфах; страхове посередництво; фінансування; посередницькі послуги щодо цінних паперів; банківські операції за допомогою мережі інтернет; банківські операції з використанням цифрових мобільних пристроїв мобільного зв'язку; фінансові послуги щодо виплачування заробітної плати; електронне переказування коштів з використанням SMS-повідомлень; фінансові послуги щодо мікроплатежів у системі електронних розрахунків; фінансові послуги щодо масових платежів у системі електронних розрахунків; переказування коштів з системи електронних розрахунків на картки міжнародних платіжних систем; консультування фахове щодо банківської діяльності 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки