Свідоцтво на знак № 206687

solod

206687

10.12.2015

03.11.2024

m201415543

03.11.2014

10.12.2015, бюл. № 23/2015

Приватне акціонерне товариство «Алеф-Виналь»;
Вул. Собінова, 1, м. Дніпропетровськ, 49083 (UA)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Атлантіс";
Вул. Космічна, 1, м. Синельникове, Дніпропетровська обл., 52500 (UA)

Білицький Пилип Вікторович

Білицький Пилип Вікторович;
А/с 56, м. Київ, 03035 (UA)

 

Кл.33:

Горілка, перегінні алкогольні напої, настоянки гіркі, спиртні напої, спиртові екстракти, спиртові есенції, алкогольні напої, що сприяють травленню - всі вищезазначені товари, виготовлені із застосуванням продукту штучного пророщування злакових культур 

Кл.35:

Агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аукціонний продаж; вивчання ринку; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; досліджування ринкове; економічне прогнозування; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; розповсюджування зразків; імпортно-експортні агентства; інвойсування; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; написання рекламних текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; послуги з порівнювання цін; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування - всі вищезазначені послуги, пов'язані із введенням в цивільний оборот наведеного переліку товарів 33 класу; аналізування собівартості; бухгалтерський облік; визначання громадської думки; керування справами артистів-виконавців; психологічне випробовування (тестування) для відбирання працівників; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів; передплачування газет (посередництво); керування справами в готелях; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; множення документів; допомога в керуванні справами; експертування на ділову успішність; записування повідомин (канцелярські роботи); збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; складання звітів про стан рахунків; послуги щодо зв'язків з громадськістю; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; керування комп'ютерними файлами; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; комплектування штату працівників; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; фахове консультування щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; машинописні роботи; обробляння текстів; послуги щодо огляду преси; перевіряння рахунків (аудит); передплачування телекомунікаційних послуг для інших; послуги щодо переміщування підприємств (релокація); готування платіжних документів; складання податкових декларацій; послуги секретарів; послуги стенографістів; пошук спонсорів; служби працевлаштовування; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки