Свідоцтво на знак № 152141

кіт і пес; кот и пес; kit; kot

152141

27.02.2012

02.03.2021

m201103153

02.03.2011

27.02.2012, бюл. № 4/2012

Синиця Юрій Юрійович;
Вул. Пухова, 144, кв. 38, м. Чернігів, 14032 (UA)

Приватне підприємство "Таранущенко і партнери", Коваленко Тетяна Вікторівна

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України, Коваленко Т. В.;
Вул. Боженка, 11, м. Київ, МСП, 03680 (UA)

 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; асортименту товарів 3,; 5,; 11,; 18,; 28,; 31 класів і послуг 44 класу,; яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари та послуги в роздрібних магазинах та підприємствах оптової торгівлі,; через каталоги посилкової торгівлі або за допомогою електронних засобів, шляхом замовляння товарів 3, 5, 11, 18, 28, 31 і послуг 44 класу за телевізійною та радіорекламою 

Інші торговельні марки цього власника