Стан діловодства (на сайті Укрпатенту)

Заявка на знак № m201906151

oktpusk; ок; otpusk; ok tpusk

m201906151

18.03.2019

жовтий; блакитний; чорний;

Товариство з обмеженою відповідальністю «Відпустка ОК»;
 (UA)

 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; всі послуги, що включені до 35 класу; 

Кл.39:

Транспортні послуги для екскурсійних турів; влаштовування подорожей; попереднє замовляння подорожей; влаштовування морських подорожей; перевезення подорожуючих; послуги туристичних агентств щодо влаштовування; всі послуги, що включені до 39 класу; 

Кл.43:

Послуги щодо забезпечування харчами та напоями; тимчасове житло; всі послуги, що включені до 43 класу; 

Інші торговельні марки цього власника