Свідоцтво на знак № 166071

nlm; new life of metal

166071

25.01.2013

27.12.2021

m201120797

27.12.2011

25.01.2013, бюл. № 2/2013

Радчук Євген Анатолійович;
Вул. Набережна, 23-А, смт Солоне, Солонянський район, Дніпропетровська обл., 52400 (UA)

Єгорова Тамара Петрівна

ТОВ «Патентно-правове бюро «СКТ», Єгорова Т. П.;
А/с 7347, пров. Білостоцького, 14, м. Дніпропетровськ, 49098 (UA)

 

Кл.1:

Допоміжні рідини для абразивів; барій; сполуки барію; землі рідкісні (рідкісноземельні елементи); карбід кальцію; карбіди; кремній; магнезити; окис барію; реактиви хімічні, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; діоксид титану на промислові потреби; хімікати промислові; хімічні препарати для сприяння легуванню металів; хімічні препарати наукового призначення, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; оксид хрому; церій 

Інші торговельні марки цього власника