Стан діловодства (на сайті Укрпатенту)

Заявка на знак № m201826485

syntem

m201826485

09.11.2018

Іщенко Євген Миколайович;
 (UA)

 

Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій; адміністративна допомога щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; аналізування собівартості; аналітичні інформаційні послуги на комерційні або рекламні потреби; аудит підприємницької діяльності; аудит фінансовий; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; визначання громадської думки; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; економічне прогнозування; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; інформування щодо підприємницької діяльності; керування діяльністю вільнонайманих працівників; керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; керування підприємницькою діяльністю в перехідний період; комерційне інформування та поради для споживачів у виборі товарів і послуг; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з керування персоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетинг цільовий; маркетингові досліджування; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання та ведення інформації в реєстрах; організовування і проведення різноманітних заходів, акцій, кампаній, піар-акцій, медіа-акцій, конкурсів, опитувань і презентацій на комерційні або рекламні потреби; організування і проведення різноманітних професійних заходів на комерційні або рекламні потреби, в тому числі: конференцій, семінарів, дискусійних панелей, прес-конференцій, тематичних круглих столів, майстер-класів; підбирання персоналу; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги агентств комерційного інформування; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу [допомога у сфері підприємницької діяльності]; послуги з комерційного посередництва; послуги з конкурентного розвідування ринку; послуги з порівнювання цін; послуги з розвідування ринку; послуги щодо зв'язків з громадськістю; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; реєстрування письмових повідомлень та даних; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг,; що дозволяє усім зацікавленим особам зручно замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в Інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про надавані послуги; розслідування у сфері підприємницької діяльності; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; складання звітів про стан рахунків; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій, благодійних та розважальних заходів; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності; 

Кл.45:

Юридичні послуги; послуги з безпеки щодо фізичної охорони матеріального майна і фізичних осіб; персональні та соціальні послуги для задоволення потреб людини, що надаються іншими особами; арбітражні послуги; консультування щодо фізичної безпеки; консультування щодо інтелектуальної власності; консультування юридичне, в тому числі в мережі Інтернет; лізинг доменних імен у мережі Інтернет; ліцензування [юридичні послуги] в рамках робіт з видання програмного забезпечення; ліцензування інтелектуальної власності; ліцензування комп'ютерного програмного забезпечення [юридичні послуги]; медіація; моніторинг прав інтелектуальної власності з метою надавання консультаційних послуг з правових питань; надавання юридичної допомоги підприємствам, організаціям, установам та фізичним особам; оскарження неправомірних рішень; послуги адвокатів; послуги з відстежування змін у законодавстві; послуги з підготовки юридичних документів; послуги з представництва у суді та в інших адміністративних органах; послуги соціальних мереж у режимі он-лайн; послуги щодо комплексного правового супроводжування господарської та інвестиційної діяльності; послуги щодо позасудового вирішення спорів; послуги щодо судового процесу; правове адміністрування ліцензій; правовий захист громадян; правові досліджування; реєстрування доменних імен [юридичні послуги]; управління авторськими правами; юридичний аудит; юридичний консалтинг; юридичні консультації щодо запитів про подання комерційних пропозицій; юридичні консультації щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; юридичні послуги з ведення переговорів щодо укладання угод для інших; юридичні послуги з врегулювання корпоративних спорів в досудовому та судовому порядку; юридичні послуги в сфері імміграційного права; юридичні послуги з надавання усних чи письмових довідок щодо чинного законодавства, в тому числі за допомогою мережі Інтернет; юридичні послуги з підготовки законопроектів; юридичні послуги щодо оскарження неправомірних рішень; юридичні послуги щодо складання, експертизи і правового супроводжування договорів і контрактів, в тому числі угод з нерухомості та інвестиційних угод.; 

Схожі торговельні марки