Свідоцтво на знак № 244220

arche vista; architecture academy

244220

10.07.2018

17.10.2026

m201622686

17.10.2016

10.07.2018, бюл. № 13/2018

m 2016 21146; 27.09.2016; UA

Кл.41:

Освіта; забезпечування навчання; академії (освіта); викладання; влаштовування і проведення з'їздів; влаштовування і проведення колоквіумів; влаштовування і проведення конференцій; влаштовування і проведення практичних занять (навчання); влаштовування і проведення семінарів; влаштовування і проведення симпозіумів; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; дошкільні навчальні заклади; екзаменування у навчанні; заочні курси; навчання індивідуальне; організовування виставок на культурні або освітні потреби; послуги інструкторів (навчання); послуги шкіл (освіта); практичне навчання (демонстрування); професійна перепідготовка; професійне орієнтування (поради щодо освіти або навчання); публікування електронних книжок та журналів у режимі он-лайн; створювання радіо- і телевізійних програм.

Прощенко Артем Анатолійович;
Вул. Одінцова, 11, кв. 16, м. Чернігів, 14030 (UA)

Кожарська Ірина Юріївна (№ 300)

Кожарська Ірина Юріївна;
А/с 83, м. Київ, 04210 (UA)

 

Кл.41:

Освіта; забезпечування навчання; розважальні послуги; влаштовування спортивних і культурних заходів; академії (освіта); послуги бібліотек з видавання книжок; викладання; влаштовування і проведення з'їздів; влаштовування і проведення колоквіумів; влаштовування і проведення конференцій; влаштовування і проведення практичних занять (навчання); влаштовування і проведення семінарів; влаштовування і проведення симпозіумів; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; дошкільні навчальні заклади; екзаменування у навчанні; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі он-лайн; заочні курси; навчання індивідуальне; організовування видовищ (послуги імпресаріо); організовування виставок на культурні або освітні потреби; організовування конкурсів (освітніх або розважальних); послуги з макетування, крім призначених на рекламні потреби; послуги інструкторів (навчання); послуги таборів вихідного дня (розважання); послуги шкіл (освіта); практичне навчання (демонстрування); професійна перепідготовка; професійне орієнтування (поради щодо освіти або навчання); публікування електронних книжок та журналів у режимі он-лайн; публікування книжок; публікування текстів, крім рекламних; створювання радіо- і телевізійних програм 

Інші торговельні марки цього власника