Стан діловодства (на сайті Укрпатенту)

Заявка на знак № m201822280

liggett myers

m201822280

24.09.2018

74897/2018; 20.06.2018; CH

ФІЛІП МОРРІС ПРОДАКТС С.А. (PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.);
 (CH)

 

Кл.34:

Тютюн, необроблений чи оброблений; тютюнові вироби; сигари, сигарети, сигарили, тютюн для самостійного скручування сигарет, люльковий тютюн, жувальний тютюн, тютюн для нюхання, кретек; снус; замінники тютюну, не на медичні потреби; сигарети електронні; тютюнові вироби, призначені для підігрівання; електронні пристрої та їх частини, призначені для нагрівання сигарет або тютюну з метою вивільнення аерозолю з вмістом нікотину для інгаляцій; нікотинові розчини для використання в електронних сигаретах; курильне приладдя,; сигаретний папір,; сигаретні гільзи,; сигаретні фільтри,; вмістини на тютюнові вироби,; портсигари,; попільнички,; курильні люльки,; кишенькові пристрої для скручування сигарет,; запальнички,; сірники.* Редакція заявникаTobacco,; raw or manufactured; tobacco products; cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not for medical purposes); electronic cigarettes; tobacco products for the purpose of being heated; electronic devices and their parts for the purpose of heating cigarettes or tobacco in order to release nicotine-containing aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for use in electronic cigarettes; smokers` articles, cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases, ashtrays, pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters, matches; 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки