Стан діловодства (на сайті Укрпатенту)

Заявка на знак № m201704408

zenith

m201704408

01.03.2017

Пабліцис Медіа Лімітед;
Пемброук Білдінг, Кенсінгтон Віллідж, Ейвонмор Роуд, Лондон W14 8DG, Велика Британія (GB)

Пахаренко Антонiна Павлiвна (№ 4)

ТОВ «Фірма «Пахаренко і партнери», Пахаренко А. П.;
А/с 78, м. Київ, 03150 (UA)

 

Кл.35:

Рекламування та маркетинг; сприяння продажам брендів, товарів та послуг для інших; послуги щодо зв'язків з громадськістю; маркетингові консультаційні послуги щодо створювання бренду; маркетингові послуги щодо бренд-концепцій та створювання брендів для корпоративних клієнтів; послуги з аналізування успішності бренду; маркетингові послуги щодо позиціонування бренду; консультування з комунікаційної стратегії та маркетингу з метою надавання допомоги клієнтам створювати і розширювати свій продукт; консультування з бренд-стратегії шляхом створювання вірусних маркетингових рішень; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; консультування з керування підприємницькою діяльністю; маркетинг і прямі маркетингові послуги; послуги з закуповування для інших часу та місця для розміщування реклами та планування реклами,; а саме: закуповування ефірного часу для транслювання рекламних матеріалів,; в тому числі через веб-сайти та закуповування рекламного місця для розміщування рекламних оголошень у друкованих виданнях,; зовнішнього рекламування,; розміщування реклами у приміщеннях або на носіях,; в тому числі CD- та DVD-дисках або на веб-сайтах; планування заходів та допомога в комерційному керуванні щодо брендингу, просування або рекламування товарів і послуг для інших осіб; консультування з маркетингу і консультування в сфері планування та керування заходами; пошук спонсорів; сприяння продажам для інших; досліджування щодо підприємницької діяльності; маркетингові досліджування; консультаційні послуги з керування бізнесом; поради щодо організовування бізнес-планування; послуги допомоги в керуванні підприємницькою діяльністю щодо влаштовування програм з приймання гостей; визначання громадської думки; збирання, обробляння та аналізування статистичних даних; послуги рекламних агентств щодо впроваджування бізнес-ідей; організовування і проведення торгових шоу, конференцій і виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування, керування і контролювання продажу та рекламних програм стимулювання, а саме організовування і проведення заохочувальних програм для споживачів з метою стимулювання збуту товарів і послуг для інших осіб; всі вищезазначені послуги надаються також в режимі он-лайн через комп'ютерні веб-сайти або через бездротові пристрої зв'язку; адресне поштове рекламування; рекламування поштою; рекламування, просування і маркетингові послуги щодо вибухової рекламної кампанії для інших; директ-маркетинг; маркетингові послуги, а саме маркетинг для інших за допомогою комп'ютерних баз даних; телемаркетинг; статистичне аналізування і звітність на комерційні потреби; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; інформування щодо бізнесу; консультування щодо бізнесу в сфері електронної торгівлі; послуги рекламних та маркетингових агентств,; а саме: створювання,; розвиток і поширення реклами і рекламних матеріалів через пряму поштову розсилку, газети,; радіо,; телебачення,; мобільні пристрої,; глобальну комп'ютерну мережу та інші інтерактивні засоби масової інформації; консультування щодо досліджування підприємницької діяльності; надавання комерційної та рекламної інформації щодо споживчих товарів, побутового обслуговування, міжкорпоративної електронної торгівлі товарами та послугами за допомогою хмарної системи збереження інформації; рекламні та маркетингові послуги, а саме створювання корпоративних логотипів для інших і створювання корпоративної та бренд-ідентичності для інших; допомога у сфері підприємницької діяльності щодо розвитку бренду для корпоративних і приватних клієнтів; рекламування за допомогою вірусних маркетингових програм через мережі мобільних телефонів і за допомогою прямої поштової розсилки, мобільні рекламні послуги для інших; послуги щодо зв'язків із засобами масової інформації (ділові послуги); комерційне консультування стосовно відносин з працівниками; бізнес-консультаційні послуги в сфері антикризового керування; керування бізнес-ризиками; консультування з питань керування бізнес-ризиками та послуги оцінки бізнес-ризиків; послуги з копірайтингу на рекламні потреби; написання маркетингових комунікацій; написання рекламних текстів; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; допомога та консультування щодо бізнес-планування, бізнес-аналізування, керування бізнесом, організовування бізнесу, маркетингу та вивчання сегменту клієнтів; дизайн реклами і рекламних матеріалів (послуги рекламних агентств); послуги з розробляння та розміщування рекламних банерів; 

Кл.42:

Промислові досліджування в сфері реклами і маркетингу; послуги промислового і комерційного дизайну; послуги графічного дизайну; досліджування і розробляння нової продукції для інших; вдосконалювання нової продукції для інших; впроваджування програмного забезпечення для складання звітів, відтворювання та оптимізації маркетингових витрат; послуги у сфері інформаційних технологій, а саме послуги цілодобової служби підтримки та допомоги для ІТ-інфраструктури, операційних систем, систем управління базами даних і веб-додатків; консультаційні та дорадчі послуги щодо комп'ютерного програмного забезпечення, прикладного програмного забезпечення, телекомунікаційних технологій та графічного дизайну; електронне зберігання цифрових даних, фотографій, кіно- та відеострічок, звукових доріжок, електронних листів, в тому числі захищених; електронне зберігання захищених документальних записів; електронне зберігання документів; зберігання в електронному вигляді збережених даних або документів; електронне зберігання даних в сфері комерційної та рекламної інформації; розміщування веб-сайтів для електронного зберігання даних комерційної та рекламної інформації; електронне зберігання вилученого файлу; відновлювання файлів та документів; послуги графічного дизайну для створювання графічних елементів корпоративних логотипів; 

Схожі торговельні марки