Свідоцтво на знак № 233245

nr; nor

233245

25.10.2017

30.03.2026

m201606726

30.03.2016

25.10.2017, бюл. № 20/2017

Товариство з обмеженою відповідальністю «Кін Інтел»;
Вознесенський узвіз, 14, кв. 16/13, м. Київ, 04053 (UA)

Ортинська Марія Юріївна (№ 358)

Ортинська Марія Юріївна;
А/с 17, м. Київ, 03045 (UA)

 

Кл.1:

Ад'юванти, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби; азот; азотні добрива; азотні добрива, що містять кальцій; алкалоїди; альдегіди; бактеріологічні препарати, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; біологічні препарати, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; біохімічні каталізатори; водорості морські (добрива); воскові замазки (кити) для щеплювання дерев; гормони для прискорювання достигання фруктів; ґрунт для рослин; гуано; гумус; діагностичні препарати, крім лікарських (медичних) або ветеринарних; добавки хімічні до інсектицидів (комахотруйників); добавки хімічні до протигрибкових засобів (фунгіцидів); добрива; добрива з рибного борошна; добривні суміші; емульгатори; замазки (кити) для тріщин у деревах (лісівництво); замазки (кити) для щеплювання дерев; індикаторний папір (з реагентами), крім призначеного на лікарські (медичні) або ветеринарні потреби; іонообмінники (хімікати); калій; кальцинована сода; карбонати; клейкі препарати для перев'язування та щеплювання дерев; коагулянти; флокулянти; компост; культури мікроорганізмів, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; манганати; сульфат міді (мідний купорос); натрієві солі (хімічні сполуки); органічний дігестат (добриво); перегній для покривання; поверхнево-активні речовини; поташ; поташ водний; похідники бензену; препарати для поліпшування стану ґрунту; препарати з мікроелементами для рослин; препарати з мікроорганізмів, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; протипроростові препарати для овочів; речовини, що запобігають в'яненню квітів; речовини, що сприяють зберіганню насіння; росторегулівні препарати для рослин; селітри; сірка; солі (добрива); солі заліза; солі йоду; солі кальцію; солі лужних металів; субстрати (підклади) для вирощування без ґрунту (сільське господарство); суперфосфати (добрива); торф (добриво); фосфати (добрива); фосфатиди; хімікати для захисту від хвороб винограду; хімікати для лісівництва, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів і паразитоцидів; хімікати для плодівництва (садівництва та городництва), крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів і паразитоцидів; хімікати для сільського господарства, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів та паразитоцидів; хімічні препарати для захисту від мілдью; хімічні препарати для захисту злаків від сажки; хлорид кальцію; хлорид магнію; хлорована антраценова олія для захисту рослин; шлаки (добрива) 

Кл.11:

Випарники; газоконденсатори, крім деталей машин; дезінфікувальні апарати; зрошувальне устатковання автоматичне; обкурювальні апарати, крім лікарських (медичних); санітарно-технічні апарати і устатковання; стерилізатори; устатковання для виробляння пари