Свідоцтво на знак № 78774

precision body excellence

78774

10.07.2007

27.08.2015

18.10.2015

18.10.2025

m200512310

18.10.2005

10.07.2007, бюл. № 10/2007

Шанель САРЛ;
Бургштрассе 26, СН-8750 Гларус, Швейцарія (CH)

Авраменко Наталія Василівна

Авраменко Наталія Василівна;
Вул. Васильківська, 1, офіс 304/3, м. Київ, 40, 03040 (UA)

 

Кл.3:

Немедичні препарати і засоби для догляду шкіри 

Інші торговельні марки цього власника