Стан діловодства (на сайті Укрпатенту)

Заявка на знак № m201905619

erg

m201905619

12.03.2019

1381433; 12.09.2018; BX

Євразіан Ресорсез Груп С.а р.Л;
 (LU)

 

Кл.1:

Хімікати, призначені для використання в промисловості, гірничій промисловості; хімікати, призначені для використання у виробництві та/чи оброблянні металів; сухий попіл; плавучий леткий попіл; боксит; доломіт на промислові потреби; глинозем; хімікати і мінерали, такі як алюміній, глинозем, боксит, магній; промислові мінерали; 

Кл.4:

Паливо; легкі олії; кам'яне вугілля; енергетичне вугілля; довгополуменеве вугілля; напівкокс; технічне масло і жири; мінеральне паливо; біопаливо; гас; газойль; нафтове паливо; паливний газ; натуральні і синтетичні паливні гази; газолін (пальне); нафта, сира або перероблена; неочищена нафта; нафтопродукти отримані при очищенні сирої нафти; вугілля і вуглецеве паливо для виробляння електроенергії; кокс; масло з кам'яновугільної смоли; електрична енергія; промислові мастильні матеріали; нафта (сира і перероблена); 

Кл.6:

Звичайні метали та їхні сплави; руди металів, в тому числі необроблені або оброблені руди; залізні руди; хромові руди; кобальт (необроблений); кобальт (метал); кобальтові концентрати; гідроксид кобальту; мідь, необроблена або напівоброблена; мідні концентрати; марганцеві концентрати; карбонат кобальту; залізо, необроблене або напівоброблене та його феросплави, включаючи ферохром, феросиліцій, феросиліцій хром і силікомарганець; алюміній і його сплави, включаючи рідкий алюміній; металеві будівельні матеріали; вироби металеві дрібні; металеві вироби, що не належать до інших класів; метали у формі порошку; металобрухт (чорний та кольоровий); матеріали металеві для залізничних колій; неелектричні кабелі та дроти із звичайних металів; цинк; свинець; сталь; нікель; хром; 

Кл.14:

Дорогоцінні метали та їхні сплави, зокрема золото, напівоброблене або чеканне, платина (метал) та інші дорогоцінні метали; дорогоцінне та напівдорогоцінне каміння; паладій; родій; срібло; рутеній; іридій; осмій; діаманти; 

Кл.37:

Будування, ремонтування і технічне обслуговування, зокрема промислових об'єктів, транспортних засобів та споруд; ремонтування і технічне обслуговування вагонів та локомотивів; добування природних ресурсів; добування копалин; гірничі послуги; розробляння нафтових родовищ; розробляння рудників; добування нафти; добування газу; буріння свердловин; буріння глибоких нафтових або газових свердловин; знесення; будування залізниць; будування доріг; інформування, консультування та дорадчі послуги щодо вищезазначених послуг; 

Кл.39:

Перевезення; залізничне перевезення; перевезення водним транспортом; автомобільне перевезення; перевезення пасажирів автобусами або автомобілями; вантажні перевезення (перевезення товарів суднами); збирання, вивезення, зберігання, обробка і доставляння товарів; передавання і розподіляння електричної енергії; передавання і розподіляння тепла; пакування і зберігання товарів; послуги суднових брокерів; посередницькі послуги у перевезенні; транспортування фрахта і перевезення вантажів; розвантажування вантажів; збирання товарів; консигнаційні послуги; доставляння товарів; дистрибуційні послуги; інформування, консультування та дорадчі послуги щодо вищезазначених послуг; 

Кл.40:

Виробляння і генерування електроенергії; виробляння і генерування тепла; обробляння матеріалів; обробляння руд і звичайних металів та їхніх сплавів; обробляння металів, в тому числі удосконалення і очищення; послуги з рафінування; виготовлення на замовлення і послуги з монтажу; виробляння енергії; обробляння і перетворення матеріалів; переробка феросплавів, ферохрому, марганцю, хромової руди, залізної руди, вапняку, доломіту і будівельного гравію, глинозему, алюмінію, бокситу, міді, кобальту, вугілля, платини, плавикового шпату, коксу, напівкоксу; виробляння феросплавів, ферохрому, марганцю, хромової руди, залізної руди, вапняку, доломіту і будівельного гравію; послуги, пов'язані з вилученням металів з мінералів; інформування, консультування та дорадчі послуги щодо вищезазначених послуг; 

Кл.42:

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги промислового аналізування та досліджування, зокрема стосовно технологій виробництва та маркетингу продукції, включаючи тестування матеріалів, контроль якості, вивчання технічних проектів, інженерні роботи; геофізичне розвідування для добувальної промисловості; технічне консультування щодо розвідування родовищ і добування природних ресурсів; гірничі послуги, а саме розвідування родовищ корисних копалин; аналізування для розробляння нафтових родовищ; розвідування нафти; розвідування нафтових родовищ; підводне досліджування; розвідування газових родовищ; аналізування нафтових родовищ; досліджування в геології; розвідування руд і металів; топографічне знімання; аналізування,; тестування і досліджування,; пов'язані з нафтовими родовищами,; нафтопереробкою,; газовими і нафтовими установками,; електростанціями,; шахтами,; сталеливарнями,; алюмінієвими плавильними печами,; мідними плавильними печами та нікелевими плавильними печами,; в тому числі послуги аналізування,; тестування та досліджування лабораторій у вищезазначених галузях; дослідження щодо обробляння матеріалів,; гірничої справи,; розвідування нафти,; розвідування газу,; переробки руд і металів,; обробляння руд і металів,; переробки нафти,; обробляння нафти,; переробки вугілля,; обробляння вугілля,; переробки промислового масла,; обробляння промислового масла,; переробки сирої нафти,; обробляння сирої нафти,; переробки металевих сплавів,; обробляння металевих сплавів,; переробки хімікатів і обробляння хімікатів; інженерне консультування щодо обробки матеріалів,; гірничої справи,; розвідування нафти,; розвідування газу,; переробки руд і металів,; обробляння руд і металів,; переробки нафти,; обробляння нафти,; переробки вугілля,; обробляння вугілля,; переробки промислового масла,; обробляння промислового масла,; переробки сирої нафти,; обробляння сирої нафти,; переробки металевих сплавів,; обробляння металевих сплавів,; переробки хімікатів і обробляння хімікатів; вивчання технічних проектів щодо обробки матеріалів,; гірничої справи,; розвідування нафти,; розвідування газу,; переробки руд і металів,; обробляння руд і металів,; переробки нафти,; обробляння нафти,; переробки вугілля,; обробляння вугілля,; переробки промислового масла,; обробляння промислового масла,; переробки сирої нафти,; обробляння сирої нафти,; переробки металевих сплавів,; обробляння металевих сплавів,; переробки хімікатів і обробляння хімікатів; технічне досліджування щодо обробки матеріалів,; гірничої справи,; розвідування нафти,; розвідування газу,; переробки руд і металів,; обробляння руд і металів,; переробки нафти,; обробляння нафти,; переробки вугілля,; обробляння вугілля,; переробки промислового масла,; обробляння промислового масла,; переробки сирої нафти,; обробляння сирої нафти,; переробки металевих сплавів,; обробляння металевих сплавів,; переробки хімікатів і обробляння хімікатів; інформування, консультування та дорадчі послуги щодо вищезазначених послуг;