Свідоцтво на знак № 131961

cafe+co; со; cafe co

131961

10.12.2010

11.12.2018

m200821473

11.12.2008

10.12.2010, бюл. № 23/2010

чорний; білий;

Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська продуктова компанія»;
Вул. Князя Володимира, 112 А, м. Рівне, 33009 (UA)

ТОВ «Рівненська продуктова компанія»;
Вул. Князя Володимира, 112 А, м. Рівне, 33009 (UA)

 

Кл.30:

Чай; какао; цукор; кондитерські вироби 

Інші торговельні марки цього власника