Патент на корисну модель № 128070 fbПоширити

СИСТЕМА ЗБЕРІГАННЯ ТА ПОДАЧІ ВОДНЮ

(21)
Номер заявки
u201804301
(22)
Дата подання заявки
19.04.2018
(24)
Дата, з якої є чинними права
27.08.2018
(11)
Номер патенту
128070
(46)
Дата публікації відомостей про видачу патенту
27.08.2018
Патент не діє
(13)
Код виду документа відповідно до стандарту ВОІВ ST.16
U
(51)
Індекс МПК
C01B3/06
(71)
Заявник
(72)
Винахідники
(73)
Власник
(98)
Адреса для листування
вул. Чернишевського, 94, м. Харків, 61023
(57)
Реферат

Система зберігання та подачі водню включає газогенератор, зразок гідрореагуючого складу, датчик рівня води, підсилювач, RS-тригер, підсилювачі потужності, електромагнітний клапан, ємність для компенсації, датчик тиску, електричний двигун, редуктор і заслінку, вихід датчика рівня води, з'єднаний із входом підсилювача, вихід якого через RS-тригер та підсилювач потужності з'єднаний із входом управління електромагнітного клапана, який підключений до газогенератора, вихід електромагнітного клапана підключений до ємності для компенсації, заслінка розміщена в вихідному отворі газогенератора і механічно з'єднана із виходом редуктора, вхід якого механічно з'єднаний із ротором електричного двигуна, його обмотка управління підключена до виходу другого підсилювача потужності. Додатково введені два комутатори, підсилювач, пристрій для порівняння амплітуди, пристрій для порівняння частоти, елемент І та пристрій для управління.