Патент на винахід № 88913 fbПоширити

ТРИФАЗНИЙ ФІЛЬТР ГАРМОНІК СТРУМІВ НУЛЬОВОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ АВТОТРАНСФОРМАТОРНОГО ТИПУ

(21)
Номер заявки
a200701508
(22)
Дата подання заявки
12.02.2007
(24)
Дата, з якої є чинними права
10.12.2009
(41)
Дата публікації заявки
10.07.2007
(11)
Номер патенту
88913
(46)
Дата публікації відомостей про видачу патенту
10.12.2009
(13)
Код виду документа відповідно до стандарту ВОІВ ST.16
C2
(51)
Індекс МПК
H01F27/24
(56)
Аналоги винаходу

UA 70084, 15.09.2004

US 5543771, 06.08.1996

UA 62127, 15.12.2003

UA 34225, 15.02.2001

(71)
Заявник
(72)
Винахідники
(98)
Адреса для листування
вул. Шевченка, 95, м.Чернігів, 14027, Україна