Патент на винахід № 88912 fbПоширити

ТРИФАЗНИЙ ФІЛЬТР ГАРМОНІК СТРУМІВ НУЛЬОВОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ АВТОТРАНСФОРМАТОРНОГО ТИПУ

(21)
Номер заявки
a200701489
(22)
Дата подання заявки
12.02.2007
(24)
Дата, з якої є чинними права
10.12.2009
(41)
Дата публікації заявки
26.08.2008
(11)
Номер патенту
88912
(46)
Дата публікації відомостей про видачу патенту
10.12.2009
(13)
Код виду документа відповідно до стандарту ВОІВ ST.16
C2
(51)
Індекс МПК
H01F27/24
(56)
Аналоги винаходу

UA 34224, 15.02.2001

UA 59219, 15.08.2003

UA 70084, 15.09.2004

DE 19918093, 02.11.2000

SU 803078, 07.02.1981

(71)
Заявник
(72)
Винахідники
(98)
Адреса для листування
вул.Шевченка, 95, м.Чернігів, 14027, Україна