Пошукова база даних

Стан наповнення та оновлення пошукової бази даних сайту.

Об'єкти Кількість Надходження
19.01.2022 Січень 2022 Грудень 2021
Заявки на торговельні марки 191 тис. 75 1056 2548
Свідоцтва на торговельні марки 313 тис. 295 1313 2599
Міжн. реєстрації торговельних марок 225 тис. 52 387 972
Добре відомі знаки 236
Всього торговельних марок 730 тис. 422 2756 6119
Заявки на винаходи 38 тис. 125 38 тис.
Патенти на корисні моделі 150 тис. 105 439
Патенти на винаходи 125 тис. 521
Всього винаходів та корисних моделей 313 тис. 230 39 тис.
Авторські свідоцтва 102 тис. 9237
Всього об'єктів 1147 тис. 422 2986 54 тис.