Пошукова база даних

Стан наповнення та оновлення пошукової бази даних сайту.

Об'єкти Кількість Надходження
24.06.2021 Черверь 2021 Травень 2021
Заявки на торговельні марки 189 тис. 29 1822 2091
Свідоцтва на торговельні марки 300 тис. 515 1900 1883
Міжн. реєстрації торговельних марок 220 тис. 39 725 586
Добре відомі знаки 233 1
710 тис. 583 4447 4561