Пошукова база даних

Стан наповнення та оновлення пошукової бази даних сайту.

Об'єкти Кількість Надходження
22.05.2022 Травень 2022 Квітень 2022
Заявки на торговельні марки 189 тис. 2806 219
Свідоцтва на торговельні марки 319 тис. 1323 998
Міжн. реєстрації торговельних марок 228 тис. 396 595
Добре відомі знаки 236
Всього торговельних марок 737 тис. 4525 1812
Заявки на винаходи 39 тис. 168 234
Патенти на корисні моделі 150 тис. 143 129
Патенти на винаходи 125 тис. 1
Всього винаходів та корисних моделей 315 тис. 312 363
Авторські свідоцтва 104 тис.
Всього об'єктів 1158 тис. 4837 2175