Пошукова база даних

Стан наповнення та оновлення пошукової бази даних сайту.

Об'єкти Кількість Надходження
19.10.2021 Жовтень 2021 Вересень 2021
Заявки на торговельні марки 191 тис. 26 1276 1857
Свідоцтва на торговельні марки 307 тис. 314 1121 1344
Міжн. реєстрації торговельних марок 223 тис. 2 438 655
Добре відомі знаки 235 1
Всього торговельних марок 721 тис. 342 2835 3857
Патенти на корисні моделі 148 тис. 152 312
Патенти на винаходи 124 тис. 91 189
Всього винаходів та корисних моделей 273 тис. 243 501
Авторські свідоцтва 93 тис.
Всього об'єктів 1088 тис. 342 3078 4358