Пошукова база даних

Стан наповнення та оновлення пошукової бази даних сайту.

Об'єкти Кількість Надходження
30.11.2023 Листопад 2023 Жовтень 2023
Заявки на торговельні марки 207 тис. 30 3274 2235
Свідоцтва на торговельні марки 341 тис. 1578 1094
Міжн. реєстрації торговельних марок 238 тис. 12 533 479
Добре відомі знаки 241
Всього торговельних марок 786 тис. 42 5385 3808
Заявки на винаходи 40 тис. 312 200
Патенти на корисні моделі 154 тис. 422 237
Патенти на винаходи 127 тис.
Всього винаходів та корисних моделей 322 тис. 734 437
Авторські свідоцтва 115 тис.
Всього об'єктів 1225 тис. 42 6119 4245