Пошукова база даних

Стан наповнення та оновлення пошукової бази даних сайту.

Об'єкти Кількість Надходження
16.07.2024 Липень 2024 Червень 2024
Заявки на торговельні марки 214 тис. 86 1302 1808
Свідоцтва на торговельні марки 350 тис. 643 1140
Міжн. реєстрації торговельних марок 241 тис. 44 280 569
Добре відомі знаки 241
Всього торговельних марок 807 тис. 130 2225 3517
Заявки на винаходи 41 тис. 33 381
Патенти на корисні моделі 156 тис. 52 1962
Патенти на винаходи 128 тис.
Всього винаходів та корисних моделей 326 тис. 85 2343
Авторські свідоцтва 119 тис. 1836
Всього об'єктів 1252 тис. 130 2310 7696