Пошукова база даних

Стан наповнення та оновлення пошукової бази даних сайту.

Об'єкти Кількість Надходження
27.09.2021 Вересень 2021 Серпень 2021
Заявки на торговельні марки 190 тис. 1576 2335
Свідоцтва на торговельні марки 305 тис. 1334 1564
Міжн. реєстрації торговельних марок 222 тис. 536 617
Добре відомі знаки 235 1 1
Всього торговельних марок 719 тис. 3447 4517
Патенти на корисні моделі 148 тис. 164 248
Патенти на винаходи 124 тис. 119 147
Всього винаходів та корисних моделей 272 тис. 283 395
Авторські свідоцтва 93 тис.
Всього об'єктів 1086 тис. 3730 4912