Пошукова база даних

Стан наповнення та оновлення пошукової бази даних сайту.

Об'єкти Кількість Надходження
15.06.2024 Червень 2024 Травень 2024
Заявки на торговельні марки 213 тис. 11 910 2402
Свідоцтва на торговельні марки 349 тис. 550 1582
Міжн. реєстрації торговельних марок 241 тис. 68 330 448
Добре відомі знаки 241
Всього торговельних марок 804 тис. 79 1790 4432
Заявки на винаходи 42 тис. 198 103
Патенти на корисні моделі 154 тис.
Патенти на винаходи 128 тис.
Всього винаходів та корисних моделей 324 тис. 198 103
Авторські свідоцтва 119 тис. 1836 547
Всього об'єктів 1247 тис. 79 3824 5082