Пошукова база даних

Стан наповнення та оновлення пошукової бази даних сайту.

Об'єкти Кількість Надходження
01.08.2021 Серпень 2021 Липень 2021
Заявки на торговельні марки 189 тис. 14 14 2271
Свідоцтва на торговельні марки 303 тис. 2146
Міжн. реєстрації торговельних марок 221 тис. 691
Добре відомі знаки 233
Всього торговельних марок 714 тис. 14 14 5108
Патенти на корисні моделі 148 тис. 363
Патенти на винаходи 123 тис. 243
Всього винаходів та корисних моделей 272 тис. 606
Авторські свідоцтва 93 тис.
Всього об'єктів 1080 тис. 14 14 5714