Пошукова база даних

Стан наповнення та оновлення пошукової бази даних сайту.

Об'єкти Кількість Надходження
17.04.2021 Квітень 2021 Березень 2021
Заявки на торговельні марки 188 тис. 25 330 2725
Свідоцтва на торговельні марки 296 тис. 1016 2371
Міжн. реєстрації торговельних марок 219 тис. 26 344 693
Добре відомі знаки 232 1
704 тис. 51 1691 5789