Пошукова база даних

Стан наповнення та оновлення пошукової бази даних сайту.

Об'єкти Кількість Надходження
29.01.2023 Січень 2023 Грудень 2022
Заявки на торговельні марки 187 тис. 24 1
Свідоцтва на торговельні марки 328 тис. 513 1
Міжн. реєстрації торговельних марок 233 тис. 475 606
Добре відомі знаки 241
Всього торговельних марок 749 тис. 1012 608
Заявки на винаходи 39 тис.
Патенти на корисні моделі 151 тис.
Патенти на винаходи 126 тис.
Всього винаходів та корисних моделей 317 тис.
Авторські свідоцтва 105 тис.
Всього об'єктів 1172 тис. 1012 608