Пошукова база даних

Стан наповнення та оновлення пошукової бази даних сайту.

Об'єкти Кількість Надходження
18.05.2021 Травень 2021 Квітень 2021
Заявки на торговельні марки 188 тис. 69 1109 1008
Свідоцтва на торговельні марки 298 тис. 1140 1632
Міжн. реєстрації торговельних марок 219 тис. 17 340 683
Добре відомі знаки 233 1 1
707 тис. 86 2590 3324