Пошукова база даних

Стан наповнення та оновлення пошукової бази даних сайту.

Об'єкти Кількість Надходження
03.10.2023 Жовтень 2023 Вересень 2023
Заявки на торговельні марки 204 тис. 64 64 2227
Свідоцтва на торговельні марки 338 тис. 1113
Міжн. реєстрації торговельних марок 237 тис. 24 24 448
Добре відомі знаки 241
Всього торговельних марок 780 тис. 88 88 3788
Заявки на винаходи 40 тис. 360
Патенти на корисні моделі 153 тис. 437
Патенти на винаходи 127 тис. 2
Всього винаходів та корисних моделей 321 тис. 799
Авторські свідоцтва 115 тис. 10 тис.
Всього об'єктів 1217 тис. 88 88 14 тис.