Пошукова база даних

Стан наповнення та оновлення пошукової бази даних сайту.

Об'єкти Кількість Надходження
26.05.2024 Травень 2024 Квітень 2024
Заявки на торговельні марки 212 тис. 100 2101 2001
Свідоцтва на торговельні марки 348 тис. 1254 1385
Міжн. реєстрації торговельних марок 241 тис. 369 451
Добре відомі знаки 241
Всього торговельних марок 802 тис. 100 3724 3837
Заявки на винаходи 41 тис. 92 247
Патенти на корисні моделі 154 тис.
Патенти на винаходи 128 тис.
Всього винаходів та корисних моделей 324 тис. 92 247
Авторські свідоцтва 117 тис. 547 230
Всього об'єктів 1244 тис. 100 4363 4314