Пошукова база даних

Стан наповнення та оновлення пошукової бази даних сайту.

Об'єкти Кількість Надходження
01.12.2021 Грудень 2021 Листопад 2021
Заявки на торговельні марки 191 тис. 16 16 1965
Свідоцтва на торговельні марки 309 тис. 631 631 1443
Міжн. реєстрації торговельних марок 224 тис. 729
Добре відомі знаки 236 1
Всього торговельних марок 725 тис. 647 647 4138
Патенти на корисні моделі 149 тис. 410
Патенти на винаходи 124 тис. 133
Всього винаходів та корисних моделей 274 тис. 543
Авторські свідоцтва 93 тис.
Всього об'єктів 1093 тис. 647 647 4681