Пошукова база даних

Стан наповнення та оновлення пошукової бази даних сайту.

Об'єкти Кількість Надходження
21.02.2024 Лютий 2024 Січень 2024
Заявки на торговельні марки 209 тис. 191 1640 1887
Свідоцтва на торговельні марки 344 тис. 335 850 1182
Міжн. реєстрації торговельних марок 239 тис. 8 303 482
Добре відомі знаки 241
Всього торговельних марок 794 тис. 534 2793 3551
Заявки на винаходи 41 тис. 181 492
Патенти на корисні моделі 154 тис.
Патенти на винаходи 128 тис. 1
Всього винаходів та корисних моделей 323 тис. 182 492
Авторські свідоцтва 116 тис. 639
Всього об'єктів 1234 тис. 534 2975 4682