Пошукова база даних

Стан наповнення та оновлення пошукової бази даних сайту.

Об'єкти Кількість Надходження
05.06.2023 Червень 2023 Травень 2023
Заявки на торговельні марки 199 тис. 40 319 2165
Свідоцтва на торговельні марки 333 тис. 1512
Міжн. реєстрації торговельних марок 235 тис. 40 517
Добре відомі знаки 241
Всього торговельних марок 769 тис. 40 359 4194
Заявки на винаходи 40 тис. 52 237
Патенти на корисні моделі 151 тис. 42 303
Патенти на винаходи 127 тис. 2
Всього винаходів та корисних моделей 319 тис. 94 542
Авторські свідоцтва 105 тис.
Всього об'єктів 1194 тис. 40 453 4736