Пошукова база даних

Стан наповнення та оновлення пошукової бази даних сайту.

Об'єкти Кількість Надходження
26.09.2022 Вересень 2022 Серпень 2022
Заявки на торговельні марки 186 тис. 2 586 351
Свідоцтва на торговельні марки 325 тис. 919 1843
Міжн. реєстрації торговельних марок 230 тис. 638 555
Добре відомі знаки 240 1
Всього торговельних марок 743 тис. 2 2143 2750
Заявки на винаходи 39 тис. 213 160
Патенти на корисні моделі 151 тис. 2 192
Патенти на винаходи 126 тис. 138 20
Всього винаходів та корисних моделей 317 тис. 353 372
Авторські свідоцтва 105 тис. 1
Всього об'єктів 1166 тис. 2 2496 3123