Міжн. реєстрація № 1003520 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Suprarex
(151)
Дата реєстрації
05.05.2009
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
05.05.2029
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

ESAB AB
Post Box 8004
SE-402 77 GÖTEBORG (SE)

(740)
Ім'я та адреса представника

Edell Shapiro & Finnan LLC
9801 Washtngtonian Blvd., Suite 750
Gaithersburg, MD 20878 (US)

(541)
Зображення знака, якщо знак представлений стандартними символами
(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.07

Англ.Cutting machines and accessories for cutting machines falling in class 7 as well as parts of the aforementioned goods falling in class 7.

Кл.09

Англ.Apparatus for controlling cutting processes and accessories thereof falling in class 9 as well as parts of the aforementioned goods falling in class 9; software for controlling cutting processes.

(821)
Базова заявка
EM, 26.11.2008, 007422934
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
EM, 26.11.2008, 007422934
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
BA · BY · CH · CN · HR · KR · NO · SI · SY · TR · UA