Міжн. реєстрація № 1007750 fbПоширити

(540)
Зображення знака
ENZYTEC
(151)
Дата реєстрації
07.05.2009
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
07.05.2029
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

R-Biopharm AG
An der neuen Bergstrasse 17
64297 Darmstadt (DE)

(740)
Ім'я та адреса представника

Dr. Thomas Tresper
Wegnerpartner Wegner & Partner mbB,
Georgenstraße 24
10117 Berlin (DE)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.01

Англ.Chemical preparations used in science as well as chemical reagents for laboratory purposes and for the food chemistry.

Кл.05

Англ.Pharmaceutical and sanitary preparations; dietetic substances for sanitary use; reagents for medical purposes.

(822)
Базова реєстрація
DE, 13.06.2002, 30134940.1/05
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
AU · CA · EM · JP · US
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
CN · UA
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
US