Міжн. реєстрація № 1024149 fbПоширити

(540)
Зображення знака
GOOGLE WAVE
(151)
Дата реєстрації
19.08.2009
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
28.05.2012
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043 (US)

(740)
Ім'я та адреса представника

Rose Hagan, Google Inc
Legal Dept - Trademarks
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View CA 94043 (US)

(541)
Зображення знака, якщо знак представлений стандартними символами
(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.38

Англ.Communication by electronic computer terminals; communication services, namely, transmission of voice, audio, visual images, documents and data by the internet; providing private and secure real time electronic communication over a computer network; computer services, namely, providing on-line facilities for real-time interaction with other computer users concerning topics of general interest.

Кл.42

Англ.Non-downloadable software to enable users to create and share text, documents, images, photos, videos and maps.

(821)
Базова заявка
US, 19.06.2009, 77764401
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
US, 19.06.2009, 77764401
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
AU · BY · CH · CN · HR · IS · JP · KE · KR · MD · ME · NO · RS · RU · SG · TR · UA · VN
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
SG