Міжн. реєстрація № 1029456 fbПоширити

(540)
Зображення знака
VertiGreen
(151)
Дата реєстрації
23.12.2009
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
23.12.2019
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

ZinCo GmbH
Grabenstr. 33
72669 Unterensingen (DE)

(740)
Ім'я та адреса представника

Lichtenstein, Körner & Partners mbB
Heidehofstrasse 9
70184 Stuttgart (DE)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.06

Англ.Building materials made of metal, particularly for making structures for growing plants on vertical walls, fixtures made of metal for use in roof and vertical wall gardening.

Кл.19

Англ.Building materials (non-metallic); fixtures (non-metallic) for use on roof and vertical wall gardening.

Кл.37

Англ.Building construction services.

Кл.44

Англ.Landscaping and horticultural works to have roofs, flat roofs and vertical walls of buildings overgrown with living plants.

(822)
Базова реєстрація
DE, 04.06.2009, 30 2009 011 373.4/19
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
AU · JP · NO · SG · TR · US
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
LI · RU · UA
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
SG · US