Міжн. реєстрація № 1030827 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Міжнародна реєстрація торговельної марки № 1030827: Nanara Cosmetics
(151)
Дата реєстрації
28.12.2009
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
28.12.2019
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

BEREZINA Armenui Vagarshakovna
ul. Profsojuznaya, 42-2-161
RU-117335 Moscow (RU)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.03

Англ.Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.

Кл.41

Англ.Educational services; practical training (demonstration); vocational guidance (education or training advice); arranging and conducting of workshops (training).

Кл.44

Англ.Hairdressing salons; beauty salons.

(822)
Базова реєстрація
RU, 28.12.2009, 397595
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
EE · LT · US
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
AM · BY · KZ · LV · UA
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
US