Міжн. реєстрація № 1033555 fbПоширити

(540)
Зображення знака
LIFTRONIC
(151)
Дата реєстрації
26.02.2010
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
26.02.2030
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

Hörmann KG
Verkaufsgesellschaft
Upheider Weg 94-98
33803 Steinhagen (DE)

(740)
Ім'я та адреса представника

KASTEL Patentanwälte
St. Cajetan Str. 41
81669 Munich (DE)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.07

Англ.Drives for gates, in particular garage doors, gate drives, in particular garage door drives.

Кл.09

Англ.Electric apparatus and instruments being parts or accessories for gate drives; transmitters and receivers for gate drives; signalling apparatus, in particular light barriers, being parts or accessories for gate drives.

(821)
Базова заявка
EM, 31.07.2009, 008465742
(822)
Базова реєстрація
EM, 31.01.2010, 008465742
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
CH