Міжн. реєстрація № 1045187 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Povid easytrop
(151)
Дата реєстрації
28.06.2010
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
28.06.2020
(270)
Мова заявки
Французька
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

mibe GmbH Arzneimittel
Münchener Straße 15
06796 Brehna (DE)

(740)
Ім'я та адреса представника

Dr. Kunz-Hallstein, Rechtsanwälte
Galeriestrasse 6 A
80539 München (DE)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.05

Англ.Pharmaceutical products, medicines.

Кл.10

Англ.Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture materials.

(822)
Базова реєстрація
DE, 27.01.2010, 30 2009 076 487.5/05
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
DE, 29.12.2009, 30 2009 076 487.5/05
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
AL · AT · CH · PL · UA