Міжн. реєстрація № 1055984 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Ibuprom Sinus
(151)
Дата реєстрації
20.10.2010
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
20.10.2030
(270)
Мова заявки
Французька
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

US Pharmacia International, Inc.
966 Hungerford Drive,
Suite 3B
Rockville Maryland 20850 (US)

(740)
Ім'я та адреса представника

Izabella Dudek-Urbanowicz,
PATPOL Sp. z o.o.
P.O. Box 168
PL-00-950 Warszawa (PL)

(770)
Ім'я та адреса попереднього заявника або власника

BADARO INVESTMENTS B.V.
Atrium,
Strawinskylaan 3105
Amsterdam (NL)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.05

Англ.Analgesic, anti-inflammatory and antipyretic pharmaceutical preparations; medicinal products; vitamin and herb based dietetic supplements, for medical use; medicinal herbs; vitamin and mineral preparations, for medical use.

(821)
Базова заявка
BX, 23.03.2010, 1199837
(822)
Базова реєстрація
BX, 12.07.2010, 882408
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
BG · LT · RO · RU · UA