Міжн. реєстрація № 1058037 fbПоширити

(540)
Зображення знака
ULTIMATE SPLIT
(151)
Дата реєстрації
20.07.2010
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
20.07.2020
(270)
Мова заявки
Французька
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

Monsieur Erik Bensoussan
3 lotissements André
F-26800 Etoile sur Rhône (FR)

(740)
Ім'я та адреса представника

CABINET AUGUST & DEBOUZY
6, avenue de Messine
F-75008 Paris (FR)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.07

Англ.Machine tools, especially machines and robots for chamfering, soldering, surfacing and cutting.

Кл.37

Англ.Installation, maintenance and repair of machinery for chamfering, soldering; construction consultancy services.

Кл.42

Англ.Building engineer services.

(821)
Базова заявка
EM, 28.06.2010, 009243668
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
EM, 28.06.2010, 009243668
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
AU · CN · JP · KP · KR · RU · TR · UA · US
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
US