Міжн. реєстрація № 1060268 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Міжнародна реєстрація торговельної марки № 1060268: MAKLER Men Care
(151)
Дата реєстрації
20.10.2010
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
20.10.2030
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

URODA POLSKA Spólka z ograniczona
odpowledzlalnoscia
ul. Niecata 9, lok. U1
PL-00-098 Warszawa (PL)

(740)
Ім'я та адреса представника

SULIMA GRABOWSKA SIERZPUTOWSKA BIURO
PATENTÓW I ZNAKÓW TOWAROWYCH SP. Z O.O.
ul. Puławska 182
PL-02-670 Warszawa (PL)

(770)
Ім'я та адреса попереднього заявника або власника

BI-ES POLSKA Sp. z o.o.
Kamień Duży 4D
Iława (PL)

(591)
Інформація щодо заявлених кольорів

Англ. Dark blue.

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.03

Англ.Perfume and toilet products, perfumes, toilet waters, perfumed waters, eau de Cologne; deodorants for personal use and antiperspirant preparations, antiperspirants; essential oils; cosmetics; face and body washing and care preparations; hair washing and hair care preparations; hair coloring and stylization preparations; foot cleaning and foot care preparations; soaps; bath preparations; preparations for make-up and make-up removing preparations; nail care preparations and nail painting preparations; nail varnish removers; intimate hygiene preparations included in this class; depilatory preparations; sunbathing preparations and ultraviolet radiation protecting preparations; self-tan preparations; toiletries included in this class.

Кл.05

Англ.Medicinal products and preparations for skin care and hair care; preparations for medicinal baths; bath salts for medicinal use.

(821)
Базова заявка
PL, 22.04.2010, Z-369474
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
PL, 22.04.2010, Z-369474
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
BY · RU · UA