Міжн. реєстрація № 1060917 fbПоширити

(540)
Зображення знака
VIVIEN
(151)
Дата реєстрації
28.10.2010
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
27.04.2012
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

VIPERA COSMETICS Ryszard Wrzesiński
Al. Armii Krajowej 10
PL-05-500 Piaseczno (PL)

(740)
Ім'я та адреса представника

Agnieszka Woszczak-Kamińska
KAMINSKI SOBAJDA & PARTNERS
Patent and Trademark Attorneys
ul. Jasna 13
PL-05-502 Piaseczno (PL)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.03

Англ.Cosmetics, perfumery products.

(821)
Базова заявка
PL, 07.10.2010, Z-376224
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
PL, 07.10.2010, Z-376224
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
BY · RU · UA