Міжн. реєстрація № 1061319 fbПоширити

(540)
Зображення знака
G30
(151)
Дата реєстрації
16.11.2010
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
16.11.2030
(270)
Мова заявки
Англійська
(750)
Адреса для листування

BASF SE, GVX/W-C6
67056 Ludwigshafen (DE)

(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

BASF SE
Carl-Bosch-Strasse 38
67063 Ludwigshafen am Rhein (DE)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.01

Англ.Chemicals used in industry, in particular antifreeze, not including catalysts or catalyst carriers.

(822)
Базова реєстрація
DE, 14.09.2001, 30084917.6/01
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
AU · CA · GE · IS · KR · MX · TR
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
AL · AM · AZ · BA · BY · CH · EG · KZ · LI · MC · ME · RS · SM · UA