Міжн. реєстрація № 1069062 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Germanol
(151)
Дата реєстрації
14.10.2010
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
14.10.2020
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

JB German Oil GmbH & Co. KG
Wölzower Weg 13-19
19243 Wittenburg (DE)

(740)
Ім'я та адреса представника

Taylor Wessing
Am Sandtorkai 41
20457 Hamburg (DE)

(541)
Зображення знака, якщо знак представлений стандартними символами
(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.01

Англ.Antifreezing agents, brake fluid, chemical fuel additives, chemical cooling agents, transmission oils.

Кл.04

Англ.Lubricants, industrial oils and greases, in particular motor oil, compressor oils, hydraulic oil; contact oil and contact greases.

(822)
Базова реєстрація
DE, 31.01.2006, 30543929.4/04
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
KR
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
CN · RU · UA