Міжн. реєстрація № 1069074 fbПоширити

(540)
Зображення знака
OTTER BOX
(151)
Дата реєстрації
09.12.2010
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
09.12.2030
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

Otter Products LLC
209 South Meldrum Street
Fort Collins, CO 80521 (US)

(740)
Ім'я та адреса представника

Andrew S. Ehard
None
P.O. Box 2910
Minneapolis, MN 55402-0910 (US)

(770)
Ім'я та адреса попереднього заявника або власника

Otter Products LLC
401 West Mountain Avenue,
Suite 200
Fort Collins CO 80521 (US)

(526)
Дискламація

Англ. "BOX".

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.09

Англ.Protective cases for handheld electronic devices, namely, portable music players, portable video players, cell phones and computers; specially adapted protective carrying cases for computers.

(821)
Базова заявка
US, 27.04.2009, 77723383
(822)
Базова реєстрація
US, 11.05.2010, 3788535
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
CH · EG · IL · KE · KP · KR · NO · OM · UA