Міжн. реєстрація № 1081481 fbПоширити

(540)
Зображення знака
GERMAN WHITE
(151)
Дата реєстрації
27.04.2011
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
27.04.2021
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

Rücker GmbH
Egelser Straße 111
26605 Aurich (DE)

(740)
Ім'я та адреса представника

KLINGER & KOLLEGEN
Bavariaring 20
80336 München (DE)

(541)
Зображення знака, якщо знак представлений стандартними символами
(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.29

Англ.Milk; milk products, namely butter, cheese, cheese preparations, cream, yoghurt, quark, kefir, mixed milk beverages (milk predominating) and with non-alcoholic components, powdered milk for food; eggs; food preparations mainly consisting of skimmed milk and vegetable fat with addition of salt and enzymes.

(822)
Базова реєстрація
DE, 17.02.2011, 30 2010 064 745.0/29
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
DE, 05.11.2010, 30 2010 064 745.0/29
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
AU · BH · EM · GB · OM · SY · US
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
AL · AM · AZ · CN · DZ · HR · MA · ME · MK · RU · UA
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
GB · US