Міжн. реєстрація № 1082055 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Міжнародна реєстрація торговельної марки № 1082055: EMILLIO LANDINI
(151)
Дата реєстрації
21.03.2011
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
21.03.2021
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

WANG MING WAN
No. 63, Group 25,
Sihai Community,
Xiangyang District
Jiamsi City
Heilongjiang Province (CN)

(740)
Ім'я та адреса представника

BEIJING KINGEQUITY
INTELLECTUAL PROPERTY CO., LTD.
Room 045B, Guo Ya Building,
No. 1 Ya Bao Road
100020 Beijing (CN)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.25

Англ.Shoes; shoes for climbing mountains; clothing; layettes (clothing); bathing suits; hats; gloves (clothing); scarfs; girdles; running shoes (with metal nails).

(822)
Базова реєстрація
CN, 28.07.2010, 6661644
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
MN · RU · UA