Міжн. реєстрація № 1083339 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Міжнародна реєстрація торговельної марки № 1083339: PALCO
(151)
Дата реєстрації
12.05.2011
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
12.05.2031
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

CALENDA SPA
Via E. Fermi, 52
I-35030 VEGGIANO (PD) (IT)

(740)
Ім'я та адреса представника

UFFICIO VENETO BREVETTI srl
Via Sorio, 116
I-35141 PADOVA (IT)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.03

Англ.Cosmetics, hair creams, hair oils, essential oils, toilet soaps, perfumes, hair lotions, hair dyes, hair gel, hair spray, hair shampoo.

Кл.18

Англ.Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.

Кл.25

Англ.Clothing, footwear, headgear.

(822)
Базова реєстрація
IT, 16.03.2011, 1.434.324
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
IT, 19.11.2010, PD2010C001229
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
GE · SG
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
AL · BA · BY · CH · CN · IR · KZ · MA · MD · MK · RS · RU · SI · UA
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
SG