Міжн. реєстрація № 1088565 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Міжнародна реєстрація знака для товарів і послуг № 1088565
(151)
Дата реєстрації
10.06.2011
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
10.06.2021
(270)
Мова заявки
Французька
(750)
Адреса для листування

O.V. Shterz
P.O. box 242
RU-630132 Novosibirsk (RU)

(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

Gorokhovskaya Tatyana Germanovna
Krasnyi prospekt, d. 49, kv. 58
RU-630091 Novosibirsk (RU)

(770)
Ім'я та адреса попереднього заявника або власника

Obchtchestvo s ogranitchennoi otvetstvennostiou
"Korporatsia "Sibirskoe zdorovie"
ul. Lenina, 48, Novosibirsk, (RU)

(561)
Транслітерація знака
PHYTOMEDICA
(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.03

Англ.Breath freshening sprays; cosmetic creams; hair dyes; cosmetics; dentifrices; scented water; make-up; greases for cosmetic purposes; dental bleaching gels; oils for cosmetic purposes; cleansing milk for toilet purposes; lotions for cosmetic purposes; beauty masks; cosmetic kits; pomades for cosmetic purposes; cosmetic preparations for baths; hair waving preparations; cosmetic preparations for skin care; perfumery; shaving preparations; toiletries; nail care preparations; mouth washes, not for medical purposes; lipsticks; soap; bath salts, not for medical purposes; tissues impregnated with cosmetic lotions; shampoos; cosmetic dyes.

(822)
Базова реєстрація
RU, 09.03.2010, 402909
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
EE · GE · LT · UZ
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
AM · AZ · BY · CN · KG · KZ · LV · MD · TJ · UA