Міжн. реєстрація № 1088618 fbПоширити

(540)
Зображення знака
ALCON
(151)
Дата реєстрації
12.08.2011
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
12.08.2021
(270)
Мова заявки
Французька
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

Alcon Inc.
Rue Louis-d'Affry 6
CH-1701 Fribourg (CH)

(740)
Ім'я та адреса представника

Walder Wyss AG
Seefeldstrasse 123,
Postfach 1236
Zürich
CH-8034 (CH)

(770)
Ім'я та адреса попереднього заявника або власника

NOVARTIS AG
Basel (CH)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.09

Англ.Optical apparatus and instruments; contact lenses.

(822)
Базова реєстрація
CH, 09.08.2011, 617995
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
CH, 09.08.2011, 617995
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
BH · GE · JP · OM · SG · SY · TM · TR · UZ
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
AL · AM · AT · AZ · BA · BG · BX · BY · CN · CU · CZ · DE · DZ · EG · ES · FR · HR · HU · IR · IT · KE · KG · KP · KZ · LI · LV · MA · MC · MD · ME · MK · PL · PT · RO · RS · RU · SD · SI · SK · SM · UA · VN
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
SG