Міжн. реєстрація № 1092106 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Міжнародна реєстрація знака для товарів і послуг № 1092106: COLLAR INNOVATION ONLY
(151)
Дата реєстрації
30.08.2011
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
30.08.2021
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

SYNYTSİA YURİİ
Pukhova, 144/38
CHERNIGIV 14032 (UA)

(740)
Ім'я та адреса представника

Petro Borovyk
P.O. Box 32
Kyiv 01042 (UA)

(571)
Опис знака

Англ. Mark is combined; the stylized image of a circle and verbal elements COLLAR INNOVATION ONLY.

(566)
Переклад знака або слів, що входять до знака

Франц. COLLIER INNOVATION SEULEMENT.

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.18

Англ.Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery.

(821)
Базова заявка
UA, 02.03.2011, M 2011 03155
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
UA, 02.03.2011, M 2011 03155
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
AU · EM · JP · US
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
CH · CN
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
US