Міжн. реєстрація № 1098194 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Міжнародна реєстрація знака для товарів і послуг № 1098194: PULLER COLLAR
(151)
Дата реєстрації
30.08.2011
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
30.08.2021
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

SYNYTSİA YURİİ
Pukhova, 144/38
CHERNIGIV 14032 (UA)

(740)
Ім'я та адреса представника

Petro Borovyk
P.O. Box 32
Kyiv 01042 (UA)

(554)
Тривимірний (об'ємний) знак
(571)
Опис знака

Англ. Three-dimensional mark is a ring with inscriptions "PULLER" and "COLLAR".

(566)
Переклад знака або слів, що входять до знака

Франц. COLLIER, DIGESTEUR.

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.28

Англ.Bar-bells; body rehabilitation apparatus; body-building apparatus; body-training apparatus; body-training apparatus for pets; chest expanders (exercisers); counters (discs) for games; discuses for sports; dumb-bells; exercisers (expanders); flying discs (toys); games; machines for physical exercises; novelties for parties, dances (party favors, favours); practical jokes (novelties); practical jokes (novelties); protective paddings (parts of sports suits); protective paddings (parts of sports suits); quoits; ring games; swings; toys; toys for domestic pets.

(821)
Базова заявка
UA, 02.03.2011, m 2011 03148
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
UA, 02.03.2011, m 2011 03148
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
EM · US
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
BY · CN · MD · RU
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
US