Міжн. реєстрація № 1101475 fbПоширити

(540)
Зображення знака
DARE TO REVEAL
(151)
Дата реєстрації
24.11.2011
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
24.11.2021
(270)
Мова заявки
Французька
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3
CH-2000 Neuchâtel (CH)

(740)
Ім'я та адреса представника

Fuhrer Marbach & Partner
Konsumstrasse 16A
CH-3007 Bern (CH)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.34

Англ.Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll-your-own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not for medical purposes); smokers' articles, including cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches.

(822)
Базова реєстрація
CH, 08.07.2011, 622349
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
CH, 08.07.2011, 622349
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
EM · IL · TR
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
EG · KZ · RS · RU · UA